Spiritualita / Ostatní

Malý odkaz sv. Františka (1226)

Napiš, že všem svým bratřím žehnám, těm, kteří jsou nyní v řádu, i těm, kteří v něm budou až do konce světa.

Číst dále….

Požehnání bratru Lvovi

Pán ať ti žehná
a ať je tvou stráží.

Ať nad tebou rozjasní svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Číst dále….

Odkaz sv. Františka (1226)

1. Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal dělat pokání: když jsem ještě vězel v hříších, zdálo se mi nesnesitelně hrozné, měl-li jsem se setkat s malomocnými. Proto sám Pán mě dovedl mezi ně a prokazoval jsem jim skutky milosrdenství. A když jsem od nich odcházel, pak to, co se mi zdálo hrozné, proměnilo se mi v radost pro duši i tělo. Potom jsem už dlouho neváhal a opustil jsem svět.

Číst dále….

Potvrzená řehole (1223)

1. Ve jménu Páně! Začíná život Menších bratří.

Řehole a život Menších bratří jest: zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.

Číst dále….