Zemřelí bratři

Zemřel bratr Tomáš Pavel Genrt OFM

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš spolubratr P. Tomáš Pavel Genrt OFM dovršil svůj život v pondělí 2. prosince 2019 v pražské nemocnici na Bulovce ve věku 87 let, v 59. roce řeholního života a v 51. roce kněžství.

Číst dále….

P. Michal František Pometlo (+20. srpna 2019)

S děkováním Pánu, dárci života, oznamujeme, že náš spolubratr P. Michal František Pometlo OFM po delší nemoci přijal sestru Smrt v úterý 20. srpna 2019 v Praze v Nemocnici pod Petřínem ve věku nedožitých 84 let.

Číst dále….

P. Matouš Sleziak (+ 13. dubna 2018)

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš bratr P. Matouš Josef Sleziak OFM dovršil svůj život v pátek 13. dubna 2018.

Číst dále….

P. Florián František Štětina OFM (+ 13.9.2017)

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš spolubratr P. Florián František Štětina OFM dovršil svůj život ve středu 13. září 2017 ve věku 92 let, v 69. roce kněžské služby, v charitním domově ve Staré Boleslavi.

Číst dále….

P. Jan Antonín Podlaha (+11.10.2016)

(Moravská Třebová) Do řádu vstoupil v roce 1942, tři roky byl na nucených pracích v Říši. V roce 1949 byl vysvěcen na kněze a a vzápětí byl bolševickým režimem poslán na tři roky k PTP a na dva roky do vězení, pak 13 let pracoval jako dělník. Od r. 1968 působil jako duchovní u sester v Černožicích a ve Slatiňanech a pak 30 let jako farář v Sopotech u Chotěboře. Byl mystik a znalec sv. Pavla. Od července 2010 žil v komunitě v M. Třebové. Zemřel v pozorné péči bratří v třebovském klášteře. Byl jubilantem slibů a kněžství a seniorem provincie. Zemřel ve věku 95 let, pohřben v Moravské Třebové.

P. František Bartolomej Uriga (+4.10.2016)

(Uherské Hradiště)  Narodil se 31. října 1956 ve Vranově nad Topľou na východním Slovensku. Po absolvování střední odborné školy polnohospodářské řadu let pracoval jako zahradník. Poněvadž existence mužských řeholních společenství byla v komunistickém Československu zakázána, do františkánského řádu vstoupil tajně 9. října 1982.

Číst dále….
petr alkantara houška

P. Petr Alkantara František Houška (+10.2.2016)

(Stará Boleslav) Narodil se v Plzni, kde absolvoval i středoškolská studia. Poté vystudoval na katolické teologické fakultě přemístěné po nástupu totalitního režimu do Litoměřic. Kněžské svěcení přijal 26. června 1960. Po krátkém obrození církevního života let 1968-69 už v době nastupující normalizace vstoupil do františkánského řádu, kde složil první sliby 15. října 1971 a věčné sliby 15. října 1974. Jako kněz působil v několika farnostech, hlavně ve Zvoleněvsi a Velvarech. Vždy se věnoval historii, zvláště na poli českého františkánství, v 70. letech vyučoval církevní dějiny na tajném františkánském studiu. Po obnově řeholního života pobýval také ve františkánských konventech v Moravské Třebové a v Praze. V 90. letech se velmi zasloužil o obnovu a zásadní posun beatifikačního procesu Čtrnácti pražských mučedníků, jimž se léta s velkou láskou věnoval a byl jmenován vicepostulátorem kauzy. V Praze pak v rámci svých možností působil a vypomáhal ve farnostech sv. Ludmily a v Michli a Krči. Od roku 2012 až do své smrti pobýval v kněžském domově ve Staré Boleslavi v péči sester sv. Vincence de Paul. Zemřel ve věku 78 let, pohřben je v Praze Na Bohdalci.

Číst dále….

Josef Kružela (24.6.2015)

(Stará Boleslav – kněžský domov) Terciář, oblát. Žil v komunitách v Liberci – Vesci a v Ruprechticích, poslední roky života v péči sester vincentek ve Staré Boleslavi. Pracovitý, muž modlitby. Pohřben v rodinném hrobě ve Štítné nad Vláří.

P. Berard Jaroslav Hasil (+9.1.2015)

(Brno – Husovice) Uprostřed noviciátu byl v noci 13. 4. 1950 odveden do internačního tábora. Po internaci a tříleté vojenské službě u PTP pracuje jako dělník. V r. 1969 nastupuje do kněžského semináře, po vysvěcení působí s velkou horlivostí ve velmi duchovně ubohých farnostech na severu Čech. Po pádu komunistické moci je ustanoven kvardiánem formační komunity v Brně – Husovicích a farářem. Vynikal láskou k chudobě a skromností života, zvláště ve stravování. Byl mužem mlčení a klečení i pravdivé askeze. Oslovoval tichou pokorou, s neustálou žízní po přítomnosti Pána Ježíše. Byl jemný i pevný. Zdánlivě malý, nepatrný, nechtěl upoutávat pozornost a přitom z něho vyzařovalo, že je veliký před Boží tváří. Vyjímečný zpovědník, který jasně ukazoval cestu k Pánu Bohu. Muž plný laskavosti a otevřenosti. V jeho očích bylo vidět kus nebe. Umírá v pověsti svatosti v péči bratří. Jubilant slibů. Pohřben na Olšanském hřbitově v rodné Praze.

P. Vít Josef Husek (+4.1.2015)

(Moravská Třebová) Teologická studia vykonal po válce v Belgii. Krátce po kněžském svěcení byl po likvidaci klášterů v r. 1950 internován a vězněn. Po propuštění na amnestii v r. 1960 vykonává dělnické práce, od r. 1968 působí v duch. správě, a od r. 1974 po třicet let ve farnosti Drahotuše. S nasazením obnovoval kostely i farní společenství. Byl vyhledávaným zpovědníkem a měl vyhraněný smysl pro liturgii. V r. 2004 se vrací do kláštera v Mor. Třebové, s živou vírou nesl tíhu všech životních těžkostí a strádání. Umírá v klášteře obklopen bratry. Jubilant slibů a kněžství. Pohřben v hrobě bratří v Moravské Třebové.