Podpořit řád

Milí přátelé františkánského řádu,

v rámci našeho poslání a služby samozřejmě potřebujeme i finanční prostředky, které využíváme pro údržbu i obnovu nám svěřených historických budov a dalších věcí, pro běžný život provincie, pro formaci našich mladých bratří i pro naši pastorační a evangelizační činnost. Pokud byste nás mohli podpořit i tímto způsobem – finančním darem, uvádíme zde čísla účtů a také účely, na které jsou tyto prostředky používány. Za všechny dary moc děkujeme a na naše dobrodince pamatujeme v modlitbách – ať vám Pán žehná!

Pokud byste chtěli podpořit sociální pomoc, kterou naše provincie zprostředkovává, více informací najdete na odkazu „Pomozme“.

Účty a úmysly:

44741011/0100 – hlavní účet provincie, prostředky budou použity pro provoz našeho řádu i pro formační a další aktivity

44741011/0100; v.s. 153 – podpora našich evangelizačních aktivit, především každoroční evangelizace v některém z větších měst naší země, více na stránkách www.frantiskanskemisie.cz

44741011/0100; v.s. 1224 – dar na projekt i výstavbu přístavby našeho domu v Liberci – Ruprechticích, která bude sloužit jako „Dům přijetí“

510-110200257/0100 – podpora obnovy kláštera v Hájku u Prahy, více informací na hajek.ofm.cz