Úvod > Františkánský řád > Sekulární řád

Sekulární řád

Kontakt

  • Národní rada SFŘ,
    Kapucínský klášter, Kapucínská 2, 772 00 Olomouc
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do Prvního (mužského) či Druhého (ženského) řádu. Toto hnutí lidí žijících ve světě vešlo do historie pod názvem Třetí řád, nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ).

První životopisec sv. Františka z 13. stol. Tomáš z Celana píše o počátcích františkánského hnutí takto:

"Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse". (1Cel 37)

Sekulární františkánský řád (SFŘ) patří do františkánské rodiny a je tvořen „jednotou všech katolických bratrských společenství, jejichž členové, vedeni Duchem svatým, se svou profesí zavazují žít evangelium způsobem sv. Františka ve svém světském stavu, podle řehole schválené církví“. (Konstituce 1, 3).

Řehole a život sekulárních františkánů je zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který učinil Krista oduševňujícím středem svého života vzhledem k Bohu i lidem... Sekulární františkáni se proto mají často oddávat četbě evangelia, z evangelia přecházet k životu a ze života k evangeliu. (Řehole, čl. 4).

Podle posledního sčítání (1.7.1996) má SFŘ ve světě asi 435 000 profesních členů. Sekulární řád