Archives

Loading
načítání obsahu..

Řehole sv. Kláry

Řehole sv. Kláry obsažená v bule papeže Inocence IV.

2744
Inocenc, biskup, sluha služebníků Božích, v Kristu milovaným dcerám, abatyši Kláře i ostatním sestrám kláštera sv. Damiána u Assisi, milost od Boha a apoštolské požehnání!

Číst dále….

Závěť sv. Kláry

Ve jménu Páně. Amen.

2823
1. Mezi různými dobrodiními, která jsme od svého štědrého dárce, Otce milosrdenství, přijaly a denně přijímáme, za něž mu, Velebnému, máme vzdávat největší díky, tím největším je naše povolání. Čím však je vyšší a významnější, tím víc mu zcela patří vše, co jsme a máme. Proto Apoštol praví: »Poznej své povolání!« (1 Kor 1,26).

Číst dále….