Archives

Loading
načítání obsahu..

1. životopis podle Tomáše z Celana

Navigace

Život bratra Tomáše z Celana | I. kniha (začátek života sv. Františka) | II. kniha (poslední roky života a smrti | III. kniha (svatořečení a zázraky) | Zázraky sv. Františka | List z Greccia

Číst dále….

2. životopis podle Tomáše z Celana

PŘEDMLUVA

VE JMÉNU NAŠEHO PANA JEŽÍŠE KRISTA. AMEN.

Generálnímu ministru řádu Menších bratří

Začíná předmluva

Číst dále….

Kniha o divech podle Tomáše z Celana

ZAČÍNAJÍ ZÁZRAKY BLAŽENÉHO FRANTIŠKA

1. kapitola: Podivuhodný vznik jeho řádu

821
1. Rozhodli jsme se v první části zprávy o zázracích našeho svatého Otce Františka popsat především ten úžasný zázrak, který svět zneklidnil, povzbudil a napomenul. Tímto zázrakem byl sám vznik řádu, neplodná plodnost vydala plod různého pohlaví.

Číst dále….

Legenda maior podle sv. Bonaventury

Úvod

1020
1. V těchto posledních dnech se projevila dobrota našeho Spasitele Boha na jeho služebníku Františkovi. Ukázala se všem, kteří jsou pokorní a milují svatou chudobu. Když velebí nesmírné Boží milosrdenství, jak se na něm proslavilo, učí se příkladem Františkova života. Odříkají se zplna bezbožnosti a světských žádostí, žijí podle Kristova vzoru a neustále prahnou po naplnění blažené naděje. On byl opravdu chudičký a zkroušený, a tak vznešený Bůh na něj shlédl s ochotnou dobrotivostí. Nejen že pozdvihl nuzného z prachu světského života, ale učinil ho vyznavačem, vůdcem a hlasatelem evangelní dokonalosti. Dal ho věřícím jako světlo, aby vydával svědectví o světle a připravil Pánu k srdcím věřících cestu jasu a pokoje.

Číst dále….

Legenda minor podle sv. Bonaventury

I. Jeho obrácení

1. ČTENÍ

1330
V těchto posledních dnech se zjevila milost Boha, našeho Spasitele, na jeho služebníku Františkovi. Otec slitování a světel na něho bohatě vylil plnost svého požehnání. Jak jasně z jeho životní cesty vysvítá, vedlo ho to požehnání nejen z tohoto potemnělého světa ke světlu, nýbrž ho ozdobilo a vyvýšilo dokonalými ctnostmi a zásluhami: jedinečným způsobem se totiž na něm stala viditelná úžasná tajemství kříže.

Číst dále….