FOTO: Bratři přijímají hábit, 13.8.2016

V sobotu 13. 8. přijali tři naši postulanti v Trnavě řeholní hábit a vstoupili tak do noviciátu. Zároveň přijali nová řádová jména: Josef (Jan Nevečeřal), Cyril (Jan Tóth) a Damián de Veuster (Martin Hrtús).

V úvodu obřadu požádali naši postulanti o pomoc při cestě za Kristem: „Proto vás prosíme, abyste nám pomohli jít cestou pokání, žít podle svatého Evangelia, následovat pokoru a chudobu našeho Pána, Ježíše Krista, získávat Ducha Páně, modlit se vždycky s čistým srdcem a ustavičně růst v bratrské lásce.“

Po četbě života sv. Františka a evangelia se provinční ministr (=služebník, název pro představeného) obrátil k postulantům slovy: „Nyní, když začínáte noviciát, kterým vstupujete do Řádu menších bratří, bude vám, milí bratři, předán zkušební šat, jenž má podobu kříže; je to znamení vaší větší účasti na službě Kristu.“

Bratři obdrželi hábit a byla jim dána řeholní jména. Celá komunita se modlila za jejich cestu.

Více na fotografiích.

 

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]