Foto: Zasvěcení provincie Panně Marii

Během provinční pouti do Bohosudova 18. září 2017 jsme zasvětili naši provincii Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Na zasvěcení jsme se duchovně připravovali devítidenní novénou. Použili jsme tu od Vojtěcha Kodeta.

„Smyslem našeho zasvěcení je tedy vědomé otevření se našemu „zbožštění“, jak by řekli východní křesťané: Toužíme, aby vše v nás patřilo Bohu a podléhalo Božímu působení. (…) Po vzoru Panny Marie a s její pomocí se učíme připravovat „půdu našeho srdce“, aby byla otevřená pro Ducha Svatého; jinými slovy, aby Pán mohl přijít a „zasévat símě“ svého Slova, aby ono mohlo vyrůst a přinášet plody. (…)

Nejradikálnější a nejčistší způsob zasvěcení se Bohu žila na této zemi Ježíšova matka Panna Maria, kterou Pán předal nám, svým učedníkům, jako naši matku, ale i jako starší sestru ve víře neboli vzor pravého učedníka. Maria jako jediná z lidí nebyla zasažena hříchem, ďábel v ní neměl sebemenší podíl. Její čisté a Neposkvrněné Srdce je místem, kam nikdy nevstoupilo zlo. Jestliže se tedy zasvěcujeme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, duchovně si přivlastňujeme její víru a čistotu jejího srdce a přijímáme „nové srdce“ (srov. Ez 36, 26). V tomto duchovním příbytku jsme chráněni před zlem. Jdeme tak tou nejlepší a nejkratší cestou, kterou můžeme skrze Krista k Bohu jít. Dorůstáme tím do plnosti našeho křtu a umožňujeme Bohu, aby nás plně posvětil a vše v nás patřilo Bohu.“

(V. Kodet. Celý text zde nebo v tištěné novéně)

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]