• Foto z pohřbu bratra Michala    Více

  • Fotky z pouti do Hájku    Více

  • Seriál o františkánských místech

    Místa svatého Františka    Více

Video: Požehnání bratra Michala

Náš otec Michal (+20.8.2019) mluvíval o Boží přítomnosti v každém z nás.

Zář 10, 2019 Admin

48 hodin františkánem

Zveme všechny muže ve věku 18-40 let, kteří chtějí poznat náš řád a spiritualitu, na víkend 15. – 17. listopadu 2019.

Zář 09, 2019 Admin

Hlavní pouť v Hájku

V sobotu 7. září 2019 zveme na hlavní pouť do Hájku u Prahy.

Zář 06, 2019 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Děkujeme organizaci Cesta 121, podporující kněze, za příspěvek na stavbu výtahu pro starší a nemohoucí bratry v pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Tuto organizaci rádi podporujeme a doporučujeme.


Více o Cestě 121