• Bratři u papeže Františka  Více

 • Fotky z obnovy pro mladé

  prosinec 2017  Více

 • Jsme i na Facebooku

  Nenechte si ujít žádnou novinku  Přejít

Marie od Nejsvětější Trojice: Příběh slabosti, Božího milosrdenství a obrácení

„Buď mým semínkem, zasazeným do jeruzalémské země, aby přineslo ovoce celé mé církvi.“ Tato slova jsou napsána na náhrobním kameni klarisky Marie od Nejsvětější Trojice na ulici Hanock Albeck v Jeruzalémě. Její život nebyl vůbec jednoduchý. I v těžkostech však zaslechla Boží hlas ve svém nitru a následovala jej, a došla k pokoji srdce.

Led 10, 2018 Admin

Co řekl papež František Menším bratřím?

Koncem listopadu se papež František setkal se členy františkánské rodiny (minorité, františkáni, kapucíni, třetí regulovaný řád). Zdůraznil přitom jednu z hlavních rysů řádu – že bratři mají být menšími. Promluvu si zde můžete přečíst díky překladu bratří kapucínů.

Led 10, 2018 Admin

Přejeme požehnané Vánoce i Nový rok

Přejeme pokojné Vánoce a Boží požehnání do Nového roku. 

Pro 24, 2017 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Děkujeme organizaci Cesta 121, podporující kněze, za příspěvek na stavbu výtahu pro starší a nemohoucí bratry v pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Tuto organizaci rádi podporujeme a doporučujeme.


Více o Cestě 121