• Adventní obnova pro mladé

  6. - 8. prosince 2019  Více

 • Fotky z jáhenského svěcení

  bratrů Šimona a Kapistrána  Více

 • Seriál o františkánských místech

  Místa svatého Františka  Více

Chudá panno, obejmi chudého Krista

O svátku sv. Anežky České nabízíme krásný text, který pražské princezně a řeholnici poslala sv. Klára z Assisi.

Lis 13, 2019 Admin

Nic než evangelium. Fonte Colombo

Pramen holubic, fons columbarum. Takto pojmenoval skalní útes s pramenem vody na úpatí hory Rainiero ve střední Itálii svatý František, když sem roku 1217 dorazil.

Lis 09, 2019 Admin

Zveme na adventní obnovu pro mladé

Zveme mladé lidi na adventní duchovní obnovu, která proběhne 6. – 8. 12. 2019 na Velehradě s tématem „Objev, kdo jsi! Identita Božího dítěte“.

Říj 18, 2019 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Děkujeme organizaci Cesta 121, podporující kněze, za příspěvek na stavbu výtahu pro starší a nemohoucí bratry v pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Tuto organizaci rádi podporujeme a doporučujeme.


Více o Cestě 121