• Postní obnova pro mladé

  29.-31. března 2019  Více

 • Nová kniha od františkána ze Sýrie

  "Mezi peklem a nadějí"  Více

 • Video a fotky z obláčky  Podívat se

Program poutí v Hájku 2019

Srdečně vás zveme na mariánské poutní místo Hájek u Prahy, kde v letošním roce prožijeme tyto poutě.

Bře 08, 2019 Admin

Foto: Návštěva noviců

V třetím únorovém víkendu jsme navštívili novice v Trnavě. Koukněte na fotky 🙂

Úno 18, 2019 Admin

Zveme mladé lidi na postní obnovu

Zveme mladé lidi na postní obnovu, která proběhne 29.-31.3.2019 na Velehradě. Téma je „Pokání, cesta do Božího srdce“.

Úno 11, 2019 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Děkujeme organizaci Cesta 121, podporující kněze, za příspěvek na stavbu výtahu pro starší a nemohoucí bratry v pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Tuto organizaci rádi podporujeme a doporučujeme.


Více o Cestě 121