• Fotky z ministrantské brigády    Více

  • Fotky z velehradské obnovy    Více

  • Program hájeckých poutí 2017    Více

Poslední příspěvky

Novým provinciálem františkánů se stal Jakub František Sadílek

Novým provinciálem českých františkánů byl dnes zvolen bratr Jakub František Sadílek. Provinčním vikářem pak bratr Jeroným František Jurka.

Kvě 17, 2017 Admin

Velikonoční dopis františkánů z Aleppa

Situace v Aleppu je stále kritická: lidé zde žijí ve strachu, bez práce, elektřiny a základních potřeb pro každodenní život. Přesto zdejší křesťané zakouší Boží štědrost a sílu vzkříšeného Krista. V dopise rozeslaném krátce před Velikonocemi o tom píše správce farnosti sv. Františka v Aleppu Ibrahim Alsabagh OFM.

Dub 25, 2017 Admin

Fotky z jarní ministrantské brigády

Letošní ministrantská brigáda byla výjimečná. Navštívil nás totiž ornitolog Víťa a ukázal nám některé ptáky, kteří žijí v okolí poutního místa.

Dub 03, 2017 Admin

Prameny spirituality

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.