• VIDEO: Živý betlém

  Přejeme požehnané Vánoce  Více

 • „Děti se modlí za mír“

  Františkáni vyzývají k modlitbám  Více

 • Fotky z duchovní obnovy pro mladé

  2. - 4. prosince 2016  Více

Poslední příspěvky

Papež František píše dětem z Aleppa

Na Nový rok ráno obdržela naše farnost sv. Františka v syrském Aleppu dopis, který adresuje papež František zdejším dětem. Právě díky modlitbě dětí z Aleppa se nyní pravidelně modlí nejmenší po celém světě za mír na světě, především v Sýrii.

Led 04, 2017 Admin

VIDEO: Živý betlém

Bratři františkáni od Panny Marie Sněžné v Praze a přátelé přinášejí radostnou zvěst o narození Krista 🙂

Pro 25, 2016 Admin

Živý betlém – film o filmu

Pár záběrů z natáčení živého betlému ve farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 🙂 K poslechu hraje Ztracená kapela.

Pro 25, 2016 Admin

Prameny spirituality

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.