• Video a fotky z ministrantské brigády  Více

 • Zasvěcení Panně Marii

  Foto a video  Více

 • Fotky z hlavní hájecké pouti

  9. září 2017  Více

Video a fotky z ministrantské brigády

Poslední říjnový víkend jsme se sešli v Hájku na tradiční ministrantské brigádě. A stálo to za to 🙂 

Lis 02, 2017 Admin

Večer s vojenským kaplanem P. Janem Böhmem

O svátku sv. Jana Kapistrána, patrona vojenských kaplanů, vás v pondělí 23. října 2017 zveme na večer s vojenským kaplanem P. Janem Böhmem.

Říj 15, 2017 Admin

Františkánská duchovní obnova pro mladé s osobním doprovázením

Zveme na františkánskou obnovu pro mladé s osobním doprovázením, kterou pořádáme na Velehradě 8. – 10. prosince 2017. Jejím tématem je: „Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí… aneb jak zrekonstruovat vlastní život s Bohem“.

Říj 05, 2017 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.