• 20160619_121130

  Františkánský kříž

  Proč nosí františkání kříž ve tvaru písmene T?  Více

 • hajek

  Program poutí v Hájku 2016

  Zveme vás na poutě na tiché místo v Hájku  Více

 • rozhozkova

  Fotky z rohožkové kapituly

  1.-3. května 2016  Více

Poslední příspěvky

P. Pizzaballa OFM bude spravovat jeruzalémský patriarchát

Papež František jmenoval br. Pierbattistu Pizzaballu apoštolským administrátorem sede vacante latinského jeruzalémského patriarchátu . Františkánský kněz bude proto v září vysvěcen na biskupa.

Čvn 24, 2016 Admin

Co znamená františkánský kříž ve tvaru písmene T?

Na celém světě je dnes kříž ve znamení písmene Tau znamením františkánství. Na několika místech v Itálii můžeme ještě dnes vidět znak, který napsal sám František. Co tedy znamená tento symbol?

Čvn 19, 2016 Admin

Svatý Antonín z Padovy, 13. června

Svatý Antonín Paduánský patří bezpochyby mezi nejznámější světce a františkány. Jeho socha zdobí bezpočet kostelů. Život tohoto portugalského bratra, který se ukončil v pouhých 36 letech, byl plný nečekaných zvratů: k františkánům jej přivedla bouře na moři, ke kázání se dostal náhodou… Začtěme se do tohoto pozoruhodného života světce, který je patronem zamilovaných, cestujících, ztracených

Čvn 13, 2016 Admin

Prameny spirituality

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.