• Fotky z ministrantské brigády    Více

  • Fotky z velehradské obnovy    Více

  • Program hájeckých poutí 2017    Více

Poslední příspěvky

Velikonoční dopis františkánů z Aleppa

Situace v Aleppu je stále kritická: lidé zde žijí ve strachu, bez práce, elektřiny a základních potřeb pro každodenní život. Přesto zdejší křesťané zakouší Boží štědrost a sílu vzkříšeného Krista. V dopise rozeslaném krátce před Velikonocemi o tom píše správce farnosti sv. Františka v Aleppu Ibrahim Alsabagh OFM.

Dub 25, 2017 Admin

Fotky z jarní ministrantské brigády

Letošní ministrantská brigáda byla výjimečná. Navštívil nás totiž ornitolog Víťa a ukázal nám některé ptáky, kteří žijí v okolí poutního místa.

Dub 03, 2017 Admin

Fotky z velehradské obnovy „Online vs. offline“

Díky všem zúčastněným za společné pěkné dny na Velehradě při obnově „Online x offline… aneb všechno mohu v Bohu“.

Bře 27, 2017 Admin

Prameny spirituality

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.