Františkánské misie

V evangeliu Ježíš říká svým učedníkům: „Jděte do celého světa a hlásejte radostnou zvěst – evangelium  – všemu stvoření!“ (srov.Marek 16,15) I my, františkáni, vnímáme jako své poslání dělit se o radost, kterou nás Bůh obdaroval, ze které žijeme. Jako františkánský řád působíme po celém světě. V naší zemi vnímáme veliký hlad po duchovních hodnotách a po Bohu a věříme, že tyto hodnoty a Boha je možné najít v křesťanství a v evangeliu.

Proto jsme se rozhodli v roce 2009, že kromě stálé služby v našich farnostech a místech, kde působíme, budeme pořádat každý rok týdny zaměřené pro ty, kdo hledají hlubší hodnoty v životě, kdo hledají Boha a zkušenost s ním. Už jsme takto navštívili města Plzeň, Liberec, dvakrát Ostravu, České Budějovice a Prahu. Součástí misií je bohoslužba-mše s místním biskupem, setkání se starostou města, večerní kulturně-křesťanské programy, modlitba za potřeby lidí, již potkáme, osobní rozhovory, společné svědectví, návštěva nemocných a potřebných, společné slavení, …

Protože věříme v sílu společenství, pořádáme tyto misie spolu s františkánskými řeholními sestrami a dalšími našimi přáteli kněžími, řeholníky i laiky. Spolupracujeme rádi i s křesťany z jiných církví.