Praha

Kostel Panny Marie Sněžné je důležitým poutním místem. V boční kapli sv. Michala jsou totiž uloženy ostatky blahoslavených Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů, kteří tu byli umučeni v roce 1611.

Bratři z pražského kláštera spravují zdejší farnost, dále pak farnost sv. Anežky na Spořilově, farnost sv. Alžběty v Praze-Kbelích a poutní místo v Hájku u Červeného újezdu. Díky své poloze v centru města je kostel také místem, kde jsou až šest hodin denně kněží připravení ke zpovědi.

Kontakt

Konvent u kostela Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

E-mail: praha (zavináč) ofm.cz
webové stránky farnosti: http://pms.ofm.cz/
https://www.facebook.com/Farnost-Panny-Marie-Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A9-101987708103457/

Bratři v domě

JménoNarozenFunkce
Bartoloměj Pavel Černý1971kvardián, moderátor společ. duchovní správy Praha – Spořilov
Benedikt Vladimír Holota1922
Bonaventura Ondřej Čapek1980magistr juniorů, kaplan farnosti Praha-PMS
Filip Jan Rathouský1971administrátor farností Praha-PMS a Kbely
Gabriel Miroslav Kubík1955
Jakub František Sadílek1978provinční ministr
Jeremiáš Petr Kříž
Lukáš Bradna1966kaplan pro farnost Praha-Kbely
Jan Kapistrán Gajdoš1985vikář konventu
Michael Josef ŘetickýNa studiích v Římě
Regalát Petr Beneš1963člen spol. duchovní správy Praha-Spořilov, archivář
Vianney Jan Dohnal1955spirituál semináře

Něco z historie

Observanti přišli do Prahy poprvé roku 1460 a usadili se u sv. Ambrože na Poříčí, odkud však byli r. 1483 vyhnáni. Vrátili se r. 1604, kdy jim císař Rudolf II. daroval zpustlý bývalý klášter karmelitánů Panny Marie Sněžné na Novém městě pražském. Obnova kláštera i kostela začala hned po příchodu bratří za vydatné mecenášské pomoci pána z Lobkovic.

15. února 1611 během nepokojů vyvolaných vpádem pasovských žoldnéřů, byl klášter napaden ozbrojeným lidem a 14 řeholníků bylo surově povražděno. Usmrcení bratři se od počátku těšili pověsti svatosti a 13.10. 2012 byli blahořečeni.

Již v říjnu 1611 přišli k P. Marii Sněžné noví františkáni a působili zde bez přerušení až do komunistického záboru roku 1950. V 2. pol. 17. století byl klášter rozšířen, rozkvět prodělalo i zdejší řádové studium. Klášter odchoval i misionáře a obětavé ošetřovatele nemocných morem.

Po skončení totalitní éry byla od roku 1990 činnost kláštera postupně obnovena. Bratři se nejprve scházeli na přilehlé faře, kterou dal kdysi vybudovat Josef II. V listopadu 1990 byla vrácena řádu část kláštera, o rok později klášter celý i s refektářem.