Brno

Brněnský dům má dvě zaměření. Na jedné straně se zde bratři starají o farní službu u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Brně – Husovicích a u kláštera klarisek v Brně – Soběšicích, se vším, co k tomu patří: příprava na svátosti, výuka náboženství, společenství mládeže i seniorů, letní tábory apod. Na druhé straně se jedná o formační dům, který je první v řadě v procesu přípravy nových zájemců o vstup do řádu. Mladí žadatelé o vstup do františkánského řádu se po několika informativních setkáních a dohodě s provinciálem nastěhují do brněnského domu a tam žijí spolu s bratry. Zatím nejsou vázáni žádnými sliby a chodí do civilní práce, ve volném čase se však účastní celého programu bratří. Během této zkušenosti i teoretické přípravy se chystají na vstup do další fáze vstupní přípravy, noviciátu, který probíhá v jiném domě a je intenzivní přípravou na složení řeholních slibů.

Kontakt

Klášter u kostela Božského Srdce Páně
Vranovská 103, 614 00 Brno-Husovice
Tel.: 545 576 475
E-mail: brno (zavináč) ofm.cz
http://farnost-husovice.cz/
https://www.facebook.com/Farnost-Husovice-755509494644970/

Bratři v domě

JménoNarozenFunkce
Bernard Ondřej Mléčka1980vikář
Daniel Miroslav Hřebec1945
Didak Robert Klučka1968kvardián
Ignác Vojtěch Majvald1959farář
Justin Stanislav Majvald1959

K domu náleží

JménoNarozenFunkce
Augustin Jiří Zatloukal1970administrátor u sv. Mořice, Kroměříž

Něco z historie

Brno má starou františkánskou-observantskou tradici z 15. století, protože původní observantský klášter, zasvěcený sv. Bernardinovi Sienskému, zde založil r. 1451 jako první v Českých zemích sám sv. Jan Kapistrán při své návštěvě města. Klášter a spolu kostel začal být budován na volném místě za městskými hradbami vedle jatek. Bylo to na místě dnešních Denisových sadů pod Petrovem. V klášteře se později ukazovala cela sv. Jana Kapistrána, což podporuje domněnku, že světec navštívil město snad i třikrát.

Při obraně města proti Švédům stala se klášteru osudnou jeho strategicky nevýhodná poloha, protože překážel bojovým akcím, a proto byl na rozkaz císařského generála pána ze Suché r. 1643 zcela rozbořen a téhož roku dostali bratři náhradou od města malý filiální kostel sv. Marie Magdalské. Na jeho místě začali františkáni budovat nynější kostel téhož zasvěcení, který byl dokončen r. 1654. Konvent byl dokončen r. 1671.

Klášter byl zrušen Josefem II. roku 1786. Později se zde usadili eucharistiáni.

V polovině 70. let 20. století se bratři vrátili do města svého původu v podmínkách „podzemní“ církve – v civilních domech (Karlova ulice 22, 59, 61; Baarovo nábřeží 10) a civilním zaměstnání až do pádu socialismu, kdy se přestěhovali na faru v Brně-Husovicích.