Pomoc lidem v nouzi

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

Pokud se stane, že se pro některého příjemce vybere více peněz, než potřebuje, použijeme zbytek na jiný z níže uvedených úmyslů.

 Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

  • Pomoc náhle ovdovělému tatínkovi – v.s 202201
  • Pomoc dětem v syrské Latákii – v.s. 202102
  • Pomoc zdravotní sestře, která po úrazu přišla o práci a je onkologickou pacientkou – v.s. 202103
  • Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802
  • Pomoc při restartu do života obyvatelům domu pro potřebné při konventu bratří v Moravské Třebové – v.s. 201804
  • Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Souhrnnou zprávu za loňský rok 2021 naleznete níže.

Pomoc náhle ovdovělému tatínkovi

Prosíme o pomoc pro náhle ovdovělého tatínka tří dětí, který kromě nesmírné bolesti ze ztráty milované ženy musí čelit i velkým finančním starostem s rozestavěným domem a hypotékou…

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 202201

Pomoc dětem v syrské Latákii (Projekt Místo pro nový začátek)

Pomozme společně dětem zasaženým válkou v syrském přístavním městě Latákie. Projekt „Místo pro nový začátek“ pořádaný františkánskou nadací Pro Terra Sancta ve spolupráci s františkánskou farností v Latákii pomáhá dětem, které prožily traumatické zkušenosti spojené s válkou.  

Deset let války zanechalo v Sýrii tragické následky. V roce 2020 potřebovalo humanitární pomoc 11,1 milionů obyvatel. Přes 90 procent lidí žije pod hranici chudoby, k čemuž přispěl také prudký pád syrské měny i mezinárodní sankce. Plat 90 procent pracujících nepřesahuje 50.000 syrských liber, což nyní představuje příjem pro rodinu 15 Kč na den. Potíže s importem prvotních surovin způsobily katastrofický nárůst cen léků nebo mléka pro děti. Nedostatek nafty zase vede k tomu, že obyvatelé žijí většinu dne ve tmě, v zimě není možné se zahřát. To způsobilo další ztrátu pracovních míst. V uplynulém roce vzrostl počet lidí, kteří trpí nedostatkem potravin, o 22 %, z 6,5 mil. v roce 2019 na 7,9 milionu osob v roce 2020.

Válka zanechala stopy i na těch nejmladších. 42 procent domácností v průzkumech uvádí, že jejich děti trpí psychosociálními problémy (noční můry, setrvalý smutek, úzkosti apod.) Odhaduje se, že 2,45 milionů dětí od 5 do 17 let nechodí do školy. Mnohé jsou kvůli obživě vystaveny dětské práci nebo dětským sňatkům. Třetina školou povinných žije mimo své domovy, více než třetina škol je částečně nebo zcela zničená.

Podle zprávy OSN mapující potřeby obyvatel Sýrie v letech 2017-2019 zažilo každý měsíc 30 tisíc lidí psychické trauma, 2,8 milionů lidí mají trvalé psychické potíže, třetina z nich jsou děti. Mnoho dětí je zanedbáváno a přehlíženo, trpí sociální izolací a strachem, že budou opuštěni. Těmto obzvláště hrozí riziko fyzického, sexuálního a emočního zneužívání. V situaci obecné bezmoci a neschopnosti odpovídat na každodenní potřeby také roste domácí násilí.

Následkem prožitých traumat a násilí žijí děti deformovaný život a nejsou schopny adekvátně vyjádřit své pocity, reakce, emoce nebo formulovat svůj pohled na svou současnou situaci. Objevuje se odpojení se od společnosti, nezájem, reakce dětí bývají nevypočitatelné – je například obtížné vytušit, kdy se budou smát nebo plakat.

Projekt Místo pro nový začátek chce podpořit psychickou a sociální stabilitu dětí v Latákii, přístavním městě na severozápadě Sýrie. V minulých letech přišlo do tohoto města mnoho rodin, jejichž děti se staly svědkem brutálního násilí, ztráty členů rodiny nebo přátel, strachu a nebezpečí.

Skrze vytvoření bezpečného a přátelského místa chce projekt zahájit uzdravující proces, a to skrze různé terapeutické aktivity, jako je např. sport, umění, kreslení, hudba, divadlo, fotografie nebo cílená psychologická podpora. Cílem aktivit je identifikovat problém dítěte a v případě potřeby pomoci, příp. rozvinout kreativní stránku dítěte. Na začátku projektu projdou děti vyšetřením na přítomnost vážných psychických obtíží (posttraumatická stresová porucha, úzkost, strach, hněv a agrese), aby mohly v případě potřeby dostat specifickou psychologickou podporu. Projektu se zúčastní 200 dětí, do aktivit je zapojený tým lidí včetně profesionálních psychologů.

Projekt navazuje na pilotní aktivity proběhlé v letech 2019-2020 ve Františkánském centru péče (Franciscan Care Center) v Aleppu. U 70 procent dětí a dospívajících, které se aktivit účastnili, nastalo zlepšení v oblasti vývoje a psychického a sociálního stavu. Více o projektu se můžete dočíst v příloze (anglicky).

Pomoc je možné zaslat přes náš františkánský účet:
Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:
Variab. symbol (nutné): 202102

Pomoc zdravotní sestře, která po úrazu přišla o práci a je onkologickou pacientkou

Zdravotní sestra v částečném invalidním důchodu, po pracovním úrazu přišla o práci v nemocnici. Kvůli zdravotním potížím už nemůže vykonávat práci sestry. Onkologická pacientka, diabetička, téměř nevidí na jedno oko.

Vždy byla ochotná a připravená pomoci lidem fyzicky, psychicky, finančně či jinak materiálně a doprovázela potřebné modlitbou.

Nyní se potýká s finanční tísní zejména kvůli vysokým doplatkům na léky a také si musí z části hradit některá vyšetření.

Bydlí daleko od Prahy, dojíždí do Prahy na léčení. Potřebovala by příspěvek na levný pronájem v Praze.
Bude vděčná za jakoukoliv pomoc. Je schopná lehčí práce na půl úvazku.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 202103

Pomoc mamince s dětmi

Prosíme o pomoc pro maminku s dvěma dětmi. 11 a 9 let. Mladší chlapec je postižený. Maminka vyrůstala v dětském domově a nemá proto podporu širší rodiny. Maminka je vážně nemocná (rakovina + roztroušená skleróza). V posledních dvou letech absolvovala 2 chirurgické zákroky. Bývalý manžel – otec dětí neplatí výživné a s výchovou nepomáhá. Maminka je momentálně nezaměstnaná a přišla minulý rok i o invalidní důchod. Dostává zatím jen příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Celkové měsíční příjmy činí asi 9tis., což stačí akorát na pokrytí výdajů s bydlením. Naši přátelé se jí snaží pomoci s vyřizováním úředních záležitostí i s praktickými záležitostmi. Získané prostředky budou využity na výdaje spojené s jídlem, chodem domácnosti a na léky. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201802

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc statečné ženě

Děkujeme za pomoc s restartem do života statečné ženě, které se podařilo zařídit zaměstnání, invalidní důchod, práci a z exekucí přejít do pravidelného oddlužení. Sama si aktivně sehnala sociální bydlení a studuje při zaměstnání dálkově teologickou fakultu. Děkujeme, že jste přispěli a pomohli začít lidsky důstojnější život této ženě.

Pomoc při restartu do života obyvatelům domu pro potřebné při konventu bratří v Moravské Třebové

Rádi bychom společně pomohli se sháněním bydlení a zaplacení prvního nájemného či kauce prověřeným lidem, kteří byli nějakou dobu obyvateli v klášteře bratří v Moravské Třebové a chtěli by se postavit na vlastní nohy.

Přispět na tento úmysl je možné na účet číslo 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), v.s. 201804.

Všem dárcům velmi děkujeme!

Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Na účet Chléb svatého Antonína je možné také přispět bez udání konkrétního účelu. Tyto peníze budou použity pro sociálně potřebné podle uvážení provinciála.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Zpráva o pomoci potřebným v roce 2021

Děkujeme vám za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

V r. 2021 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Přehled darů – r. 2021
Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc zdravotní sestře2021037 500,00 Kč18 000,00 Kč
Pomoc dětem v syrské Latákii202102 (201801)40 500,00+ Kč106 490,00 Kč
Příspěvek na zdravotní pomůcku-ukončeno20210137 575,00 Kč50 000,00 Kč
Pomoc mamince s dětmi20180275 455,00 Kč59 000,00 Kč
Pomoc statečné ženě – ukončeno2018033 650,00 Kč
Restart pro lidi bez domova20180417 500,00 Kč17 500,00 Kč
Bez určení úmyslu495 406,00 Kč475 431,00 Kč

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly za minulý rok, situace je takováto:

Pomoc pro Sýrii – Na žádost o pomoc našich bratří františkánů, kteří působí v Sýrii, jsme v roce 2020 předali peníze pro Allepo  skrze organizaci Pro Terra Sancta, která tam působí. Nyní skrze tu samou organizaci sbíráme  prostředky pro děti v Latákii, kde máme přímý kontakt s naším bratrem Fádí Azarem ofm. Peníze nasbírané v roce 2021 jsme poslali s novými dary v březnu v aktuálním roce 2022 a to sice 106 490,- Kč. Kvůli přísným sankcím vůči Sýrii je situace pro místní lidi velmi těžká a lidé Sýrii trpí hladem, jejich syrské peníze ztratily hodnotu a místní křesťané žijí hodně z darů, rozhodli jsme se v podpoře pro místní pokračovat.

Pomoc mamince s dětmi – nemocné osamocené mamince s postiženými dětmi v tíživé situaci bylo v pravidelných příspěvcích vyplaceno celkem 59 000,- Kč. Maminka stále pracuje na částečný úvazek v chráněné dílně a její zdravotní stav je střídavý, absolvovala poslední dobou zase několik operací (při poslední ji museli oživovat). Otec dětí stále neplatí alimenty a nechce pomáhat s péčí o děti. S tím občas pomáhá několik málo věrných přátel. Mamince posíláme pravidelně 4000 měsíčně. Poslední měsíce kolem operací jsme příspěvek zvýšili. V krizových situacích posíláme i další podporu v nouzi.

Příspěvek na zdravotní pomůcku – Darovali jsme 50 000,- Kč na pořízení schodištního výtahu pro důchodce (otce rodiny) z Hané, který náhle přišel o nohy a rodina neměla prostředky na tuto náročnou pomůcku. Z vašich darů jsme přímo na tento účel vybrali 37 575,- Kč, zbytek jsme doplatili z darů „na úmysl provinciála“.

Pomoc statečné ženě – Tuto sbírku se podařilo zdárně ukončit. Statečná žena dodělává magisterský titul na Katolické teologické fakultě UK, pracuje s částečným invalidním důchodem jako uklízečka a bydlí v sociálním bytě. Zároveň ji běží druhý rok insolvence. Všem dárcům spolu s ní moc děkujeme. Jistě i tato žena, která je i velká modlitebnice se za všechny dárce modlí.

Restart pro lidi bez domova – původně užší úmysl „na pohřby lidí bez domova“ jsme rozšířili ještě i na dobu jejich života zde na zemi J, kdy peníze chceme používat mimo jiné  na zaplacení kauce na bydlení. Tito lidé, kteří žili nějaký čas u našich bratří v Moravské Třebové nebo jsou s nimi bratři v osobním kontaktu a bratři o jejich situaci vědí, a nyní zkoušejí samostatnější „restart do života“. Na tento úmysl jsme v roce 2021 vybrali i darovali 17 500,- Kč.

Pomoc zdravotní sestře s onkologickou diagnózou – této zdravotní sestře, která musí dojíždět do Prahy na různá zdravotní vyšetření, pomáháme částkou 3 000,- Kč měsíčně. Tyto prostředky používá hlavně na pokrytí léků a zdravotních vyšetření (oční, epilepsie, cukrovka, atd…). Minulý rok jsme darovali na tento účel 18 000,– Kč. Z vašich darů jsme nasbírali na tento účel 7 500,-kč. Zbytek jsme doplnili z peněz „na úmysl provinciála“.

Dary bez určení úmyslu –V minulém roce jsme tyto prostředky použili mimo jiné na tyto účely: 308 600,- jsme darovali na pomoc 2 rodinám s rekonstrukcí střech po tornádu na Moravě, 20 0000,- na domácí hospic, 7 000,- nemocné paní na ubytovnu, než se jí podařilo sehnat práci a částku 95 000,- jsme rozdělili mezi potřebné rodiny na pomoc s živobytím, energií a nájmem, atd… . Malá část financí jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky za služby, apod.) a zbylé finance dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby.

Nově nám v roce 2022 přibyl úmysl „Pomoc náhle ovdovělému tatínkovi“ – Prosíme o pomoc pro náhle ovdovělého tatínka tří dětí, který kromě nesmírné bolesti ze ztráty milované ženy musí čelit i velkým finančním starostem s rozestavěným domem a hypotékou…

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál


Zprávu za rok 2020 najdete ZDE.

Zprávu za rok 2019 naleznete ZDE.

Zprávu za rok 2018 naleznete ZDE.

Zprávu za rok 2017 naleznete ZDE

Zprávu za rok 2016 naleznete ZDE.

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]