Pomoc lidem v nouzi

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

Pokud se stane, že se pro některého příjemce vybere více peněz, než potřebuje, použijeme zbytek na jiný z níže uvedených úmyslů.

Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

  • Pomoc ženě v hmotné nouzi – v.s. 202302
  • Pomoc mamince pěti dětí – v.s. 202303
  • Pomoc dětem v syrské Latákii – v.s. 202102
  • Pomoc zdravotní sestře, která po úrazu přišla o práci a je onkologickou pacientkou – v.s. 202103
  • Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802
  • Pomoc při restartu do života obyvatelům domu pro potřebné při konventu bratří v Moravské Třebové – v.s. 201804
  • Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Souhrnnou zprávu za loňský rok 2022 naleznete níže.

Pomoc ženě v hmotné nouzi – v.s. 202302

Prosíme o pomoc pro ženu, která zůstala sama ve složité situaci. Pomáhala své mamince v těžké nemoci. Nákup léků a náklady na nevyhnutnou rekonstrukci domku vedli k půjčkám, které musí teď splácet. Maminka zemřela a tak je na splátky sama. Krom toho dočasně ztratila práci. Pomoc směřuje k dočasné podpoře – překlenout po dobu několika měsíců těžkou finanční situaci.

Pomoc mamince pěti dětí – v.s. 202303

Maminka pěti dětí, katechumenka v jedné z našich farností, vyrůstala v pěstounské rodině, napůl vietnamské národnosti. Je velmi aktivní, samostatná, pracuje v mezičase péče o děti rozlišením letáků a úklidem u jedné firmy. Pomoc jsme ji nabídli sami.

Pomoc dětem v syrské Latákii (Projekt Místo pro nový začátek)

Pomozme společně dětem zasaženým válkou v syrském přístavním městě Latákie. Projekt „Místo pro nový začátek“ pořádaný františkánskou nadací Pro Terra Sancta ve spolupráci s františkánskou farností v Latákii pomáhá dětem, které prožily traumatické zkušenosti spojené s válkou.  

Deset let války zanechalo v Sýrii tragické následky. V roce 2020 potřebovalo humanitární pomoc 11,1 milionů obyvatel. Přes 90 procent lidí žije pod hranici chudoby, k čemuž přispěl také prudký pád syrské měny i mezinárodní sankce. Plat 90 procent pracujících nepřesahuje 50.000 syrských liber, což nyní představuje příjem pro rodinu 15 Kč na den. Potíže s importem prvotních surovin způsobily katastrofický nárůst cen léků nebo mléka pro děti. Nedostatek nafty zase vede k tomu, že obyvatelé žijí většinu dne ve tmě, v zimě není možné se zahřát. To způsobilo další ztrátu pracovních míst. V uplynulém roce vzrostl počet lidí, kteří trpí nedostatkem potravin, o 22 %, z 6,5 mil. v roce 2019 na 7,9 milionu osob v roce 2020.

Válka zanechala stopy i na těch nejmladších. 42 procent domácností v průzkumech uvádí, že jejich děti trpí psychosociálními problémy (noční můry, setrvalý smutek, úzkosti apod.) Odhaduje se, že 2,45 milionů dětí od 5 do 17 let nechodí do školy. Mnohé jsou kvůli obživě vystaveny dětské práci nebo dětským sňatkům. Třetina školou povinných žije mimo své domovy, více než třetina škol je částečně nebo zcela zničená.

Podle zprávy OSN mapující potřeby obyvatel Sýrie v letech 2017-2019 zažilo každý měsíc 30 tisíc lidí psychické trauma, 2,8 milionů lidí mají trvalé psychické potíže, třetina z nich jsou děti. Mnoho dětí je zanedbáváno a přehlíženo, trpí sociální izolací a strachem, že budou opuštěni. Těmto obzvláště hrozí riziko fyzického, sexuálního a emočního zneužívání. V situaci obecné bezmoci a neschopnosti odpovídat na každodenní potřeby také roste domácí násilí.

Následkem prožitých traumat a násilí žijí děti deformovaný život a nejsou schopny adekvátně vyjádřit své pocity, reakce, emoce nebo formulovat svůj pohled na svou současnou situaci. Objevuje se odpojení se od společnosti, nezájem, reakce dětí bývají nevypočitatelné – je například obtížné vytušit, kdy se budou smát nebo plakat.

Projekt Místo pro nový začátek chce podpořit psychickou a sociální stabilitu dětí v Latákii, přístavním městě na severozápadě Sýrie. V minulých letech přišlo do tohoto města mnoho rodin, jejichž děti se staly svědkem brutálního násilí, ztráty členů rodiny nebo přátel, strachu a nebezpečí.

Skrze vytvoření bezpečného a přátelského místa chce projekt zahájit uzdravující proces, a to skrze různé terapeutické aktivity, jako je např. sport, umění, kreslení, hudba, divadlo, fotografie nebo cílená psychologická podpora. Cílem aktivit je identifikovat problém dítěte a v případě potřeby pomoci, příp. rozvinout kreativní stránku dítěte. Na začátku projektu projdou děti vyšetřením na přítomnost vážných psychických obtíží (posttraumatická stresová porucha, úzkost, strach, hněv a agrese), aby mohly v případě potřeby dostat specifickou psychologickou podporu. Projektu se zúčastní 200 dětí, do aktivit je zapojený tým lidí včetně profesionálních psychologů.

Projekt navazuje na pilotní aktivity proběhlé v letech 2019-2020 ve Františkánském centru péče (Franciscan Care Center) v Aleppu. U 70 procent dětí a dospívajících, které se aktivit účastnili, nastalo zlepšení v oblasti vývoje a psychického a sociálního stavu. Více o projektu se můžete dočíst v příloze (anglicky).

Pomoc je možné zaslat přes náš františkánský účet:
Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:
Variab. symbol (nutné): 202102

Pomoc zdravotní sestře, která po úrazu přišla o práci a je onkologickou pacientkou

Zdravotní sestra v částečném invalidním důchodu, po pracovním úrazu přišla o práci v nemocnici. Kvůli zdravotním potížím už nemůže vykonávat práci sestry. Onkologická pacientka, diabetička, téměř nevidí na jedno oko.

Vždy byla ochotná a připravená pomoci lidem fyzicky, psychicky, finančně či jinak materiálně a doprovázela potřebné modlitbou.

Nyní se potýká s finanční tísní zejména kvůli vysokým doplatkům na léky a také si musí z části hradit některá vyšetření.

Bydlí daleko od Prahy, dojíždí do Prahy na léčení. Potřebovala by příspěvek na levný pronájem v Praze.
Bude vděčná za jakoukoliv pomoc. Je schopná lehčí práce na půl úvazku.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 202103

Pomoc mamince s dětmi

Prosíme o pomoc pro maminku s dvěma dětmi. 11 a 9 let. Mladší chlapec je postižený. Maminka vyrůstala v dětském domově a nemá proto podporu širší rodiny. Maminka je vážně nemocná (rakovina + roztroušená skleróza). V posledních dvou letech absolvovala 2 chirurgické zákroky. Bývalý manžel – otec dětí neplatí výživné a s výchovou nepomáhá. Maminka je momentálně nezaměstnaná a přišla minulý rok i o invalidní důchod. Dostává zatím jen příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Celkové měsíční příjmy činí asi 9tis., což stačí akorát na pokrytí výdajů s bydlením. Naši přátelé se jí snaží pomoci s vyřizováním úředních záležitostí i s praktickými záležitostmi. Získané prostředky budou využity na výdaje spojené s jídlem, chodem domácnosti a na léky. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201802

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc statečné ženě

Děkujeme za pomoc s restartem do života statečné ženě, které se podařilo zařídit zaměstnání, invalidní důchod, práci a z exekucí přejít do pravidelného oddlužení. Sama si aktivně sehnala sociální bydlení a studuje při zaměstnání dálkově teologickou fakultu. Děkujeme, že jste přispěli a pomohli začít lidsky důstojnější život této ženě.

Pomoc při restartu do života obyvatelům domu pro potřebné při konventu bratří v Moravské Třebové

Rádi bychom společně pomohli se sháněním bydlení a zaplacení prvního nájemného či kauce prověřeným lidem, kteří byli nějakou dobu obyvateli v klášteře bratří v Moravské Třebové a chtěli by se postavit na vlastní nohy.

Přispět na tento úmysl je možné na účet číslo 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), v.s. 201804.

Všem dárcům velmi děkujeme!

Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Na účet Chléb svatého Antonína je možné také přispět bez udání konkrétního účelu. Tyto peníze budou použity pro sociálně potřebné podle uvážení provinciála.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Zpráva o pomoci potřebným za rok 2022

Děkujeme vám za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

V r. 2022 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Přehled darů – r. 2022   
Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc bratřím na Ukrajině2202161 652,00 Kč159 934,14 Kč
Pomoc ovdovělému tatínkovi20220126 350,00 Kč60 000,00 Kč
Pomoc zdravotní sestře20210362 000,00 Kč36 000,00 Kč
Pomoc dětem v syrské Latákii202102101 000,00 Kč106 489,32 Kč
Restart pro lidi bez domova20180410 000,00 Kč10 000,00 Kč
Pomoc mamince s dětmi20180279 900,00 Kč99 000,00 Kč
Podej ruku Ukrajině 0,00 Kč28 720,00 Kč
Bez určení úmyslu 238 260,00 Kč268 738,49 Kč
poplatky, vedení účtu, úroky, srážková daň  1 723,74 Kč
  679 162,00 Kč770 605,69 Kč

Úmysly, které pokračují

Pomoc dětem v syrské Latákii – v.s. 202102

V této pomoci na stejný projekt pokračujeme dále.

Pomoc zdravotní sestře, která po úrazu přišla o práci a je onkologickou pacientkou – v.s. 202103

Zdravotní situace této ženy(bývalé zdravotní sestry) se dále zhoršuje kvůli onkologickým a dalším zdravotním potížím, takže pomoc zůstává stále aktuální.

Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802

Pomoc při restartu do života obyvatelům domu pro potřebné při konventu bratří v Moravské Třebové – v.s. 201804

Tyto vybrané prostředky používáme na pomoc lidem bez domova, o které se starají bratří v Moravské Třebové, např. na zaplacení kauce na bydlení. Jedná se o lidi, kteří žili nějaký čas u našich bratří v Moravské Třebové nebo jsou s nimi bratři v osobním kontaktu a bratři o jejich situaci vědí, a nyní zkoušejí samostatnější „restart do života“. Na tento úmysl jsme v roce 2022 vybrali i darovali 10 000,- Kč.

Nové úmysly

Pomoc ženě v hmotné nouzi – v.s. 202302

Prosíme o pomoc pro ženu, která zůstala sama ve složité situaci. Pomáhala své mamince v těžké nemoci. Nákup léků a náklady na nevyhnutnou rekonstrukci domku vedli k půjčkám, které musí teď splácet. Maminka zemřela a tak je na splátky sama. Krom toho dočasně ztratila práci. Pomoc směřuje k dočasné podpoře – překlenout po dobu několika měsíců těžkou finanční situaci.

Úmysly, které ukončujeme

Pomoc náhle ovdovělému tatínkovi – ukončujeme k červnu 2023

Děkujeme za pomoc pro náhle ovdovělého tatínka tří dětí, který kromě nesmírné bolesti ze ztráty milované ženy musel čelit i velkým finančním starostem s rozestavěným domem a hypotékou. Nyní se mu podařilo stavbu domu dokončit, přestěhovat se do něj a stabilizovat svou situaci a tak tento účel ukončujeme k červnu tohoto roku.

Ukrajina

Spolu s Nadačním fondem sester františkánek a kláštery bratří v ČR jsme jako provincie podpořili finančními prostředky bratry na Ukrajině a lidi, o které se starají. Pomoc v první fázi šla hlavně na potraviny a v druhé fázi jsme koupili spolu s ostatními dárci 4 generátory do 4 klášterů a kostelů na výrobu elektřiny.

Dary bez určení úmyslu

V minulém roce jsme tyto prostředky darovali většinou na jednorázovou pomoc s živobytím, nájmem či zaplacením energií před jejich vypnutím či vystěhováním, dále pak na zdravotní výdaje a podobné.  Nějaké prostředky jsme věnovali na podporu Chráněné dílny Inspirace. Malá část prostředků je využita na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky za služby, apod.) a zbylé finance dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby v následujícím roce.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!


Zprávu za rok 2021 najdete ZDE.

Zprávu za rok 2020 najdete ZDE.

Zprávu za rok 2019 naleznete ZDE.

Zprávu za rok 2018 naleznete ZDE.

Zprávu za rok 2017 naleznete ZDE

Zprávu za rok 2016 naleznete ZDE.