Pomoc lidem v nouzi

Děkujeme všem, kdo jste letošní rok finančně podpořili náš řád nebo některé naše potřebné lidičky. Díky vám se podařilo vybrat na varhany v Michalské kapli v kostele Panny Marie Sněžné a pomoci několika potřebným lidem. Podrobnější zprávu o využití vašich darů a o nových úmyslech zveřejníme na našich stránkách v lednu. Protože na vás všechny nemáme kontakt, tak vám děkujeme alespoň takto společně a obecně. Kdybyste potřebovali potvrzení o daru církvi kvůli daním, rádi vám ho vystavíme (prosím napište na curia@ofm.cz). Děkujeme i za přátelství a modlitbu a také se za vás pravidelně modlíme!!

Žehnám a přeji vše dobré do Nového roku !!

++ Bratr Jakub Sadílek


Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

Pokud se stane, že se pro některého příjemce vybere více peněz, než potřebuje, použijeme zbytek na jiný z níže uvedených úmyslů.

 Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“:

  • Pomoc mamince s dětmi – v.s. 201802
  • Pomoc statečné ženě – v.s. 201803
  • Pohřby pro lidi bez domova – v.s. 201804
  • Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Souhrnnou zprávu za loňský rok naleznete níže.

Pomoc mamince s dětmi

Prosíme o pomoc pro maminku s dvěma dětmi. 11 a 9 let. Mladší chlapec je postižený. Maminka vyrůstala v dětském domově a nemá proto podporu širší rodiny. Maminka je vážně nemocná (rakovina + roztroušená skleróza). V posledních dvou letech absolvovala 2 chirurgické zákroky. Bývalý manžel – otec dětí neplatí výživné a s výchovou nepomáhá. Maminka je momentálně nezaměstnaná a přišla minulý rok i o invalidní důchod. Dostává zatím jen příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Celkové měsíční příjmy činí asi 9tis., což stačí akorát na pokrytí výdajů s bydlením. Naši přátelé se jí snaží pomoci s vyřizováním úředních záležitostí i s praktickými záležitostmi. Získané prostředky budou využity na výdaje spojené s jídlem, chodem domácnosti a na léky. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201802

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pomoc statečné ženě

Prosíme o pomoc pro ženu, která se snaží již několik let dostat z ulice, kde žila asi 8 let. Posledních několik let bydlela v azylových domech. Trpí několika lehčími psychickými nemocemi, které ji blokovaly získat práci dříve. Nyní pracuje jako uklízečka na poloviční úvazek. Studuje již druhým rokem katolickou teologickou fakultu za finanční podpory některých pedagogů této školy. Žije svátostným a modlitebním životem a sama pomáhá druhým jako spolupracovnice sester Matky Terezy. Z dob, kdy žila na ulici, má více exekucí, které přesahují částku 500tis. Snažíme se jí pomoci se zaměstnáním, lidskou podporou i různými dalšími způsoby mimo jiné i oddlužením v kontaktu s věřiteli. Za vaši pomoc upřímně děkujeme.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201803

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

Pohřby pro lidi bez domova

Lidé bez domova často nemají nikoho, kdo by byl ochoten je důstojně pochovat. Se zesnulým se nemohou rozloučit ani jeho přátelé. Chceme společně s vámi těmto lidem prokázat poslední službu lásky.

Mezi naše úmysly sociální pomoci, na které vybíráme finanční prostředky, tak nově přidáváme „Pohřby lidí bez domova, zejména v Moravské Třebové“. Právě v tomto klášteře aktuálně bydlí desítky těch, kdo se nacházejí v nouzi.

Pokud zemře člověk bez domova a nikdo z příbuzných se k němu nepřihlásí, jeho tělo je spáleno a popel bez obřadu rozptýlen. Přátelé se s tímto člověkem nemohou rozloučit.

Rádi bychom tedy, společně s vámi, umožnili důstojný pohřeb těm, kdo nikoho nemají. Pochovávat zesnulé patří mezi skutky tělesného milosrdenství. I v biblické knize Tobiáš hlavní postava pohřbívá mrtvé, i když kvůli tomu riskuje život.

Přispět na tento úmysl je možné na účet číslo 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), v.s. 201804.

Všem dárcům velmi děkujeme!

Pomoc pro potřebné podle uvážení provinciála

Na účet Chléb svatého Antonína je možné také přispět bez udání konkrétního účelu. Tyto peníze budou použity pro sociálně potřebné podle uvážení provinciála.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína

Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

ZPRÁVA O POMOCI POTŘEBNÝM V ROCE 2019

V r. 2019 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Sbírka pro Sýrii – Na žádost o pomoc našich bratří z Allepa jsme poslali prostředky, které přišly na náš účet částečně v minulém roce a částečně v tomto a to sice 34 900Kč. Prostředky jsme poslali  organizaci ATS Pro Terra Sancta, která spolupracuje s naší františkánskou kustodi svaté země, pod kterou patří všechny naše kláštery a farnosti v Izraeli, Libanonu, Jordánsku, Sýrii a okolí.

Pomoc mamince s dětmi – nemocné osamocené mamince s postiženými dětmi v tíživé situaci bylo v pravidelných příspěvcích vyplaceno celkem 71 000 Kč. Maminka nyní pracuje na částečný úvazek v chráněné dílně a její zdravotní stav je střídavý. Otec dítěte opět přestal platit alimenty. Na postižené dítě se zatím podařilo získat příspěvek na péči. Mamince jsme posílali 3000 každých 14 dní a nyní posíláme pravidelně 4000tisíce měsíčně.

Pomoc statečné ženě – této statečné ženě jsme v průběhu roku přispěli částkou 26 400Kč na bydlení a trvalý pobyt v Praze a stále čekáme, až bude mít odpracovanou dobu potřebnou pro přiznání invalidního důchodu, který se jí již pokoušíme vyřídit a doplatit částku za neodpracovanéměsíce, aby mohla důchod pobírat. Do té doby jí budeme přispívat měsíčně na živobytí. Mezitím řešíme také její oddlužení. Podařilo se zrušit několik exekucí za pomoci dobrých pomocníků. Tato statečná žena také studuje KTF UK a studium jí jde.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) a dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby. V minulém roce jsme tyto prostředky použili mimo jiné na tyto účely: dary na nájem pro lidi v krajní nouzi (10tis. rodině v nouzi, 10tis. nemocné mamince se synem v nouzi, 7tis. rodině v nouzi, 3700kč pro maminku v nouzi), 10tis.pro maminku vdovu se dvěma malými dětmi na živobytí, 50tis. pro maminku s 5 dětmi, (2 z nich vážně psychicky nemocné) na rekonstrukci havarijní elektriky v bytě, 20tis.pro dívčí katolickou školu.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál


Zprávu za rok 2018 naleznete ZDE.

Zprávu za rok 2017 naleznete ZDE

Zprávu za rok 2016 naleznete ZDE.