Boží stopy kolem nás

„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,“ modlí se svatý František z Assisi ve své Sluneční písni. Stejně jako dobrý hudebník pozná již z prvních tónů autora symfonie, podobně i František vnímal ve všem kolem sebe stopy Boha, dobrého Otce, který „o nás pečuje, jako bychom byli jeho jediní“.

Na této stránce budeme zveřejňovat každý týden v neděli fotografii některého z našich bratří, která zachycuje něco z Boží krásy. Můžeme tak na chvíli vnímat, jak je dobrý Bůh, který toto všechno připravil z lásky k nám, jako dar, a učit se zahlédnout jeho přítomnost ve světě, který nás obklopuje.

Bývalé Zhůří, Šumava

Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! (Z Matouškova evangelia)

Na Studeném potoce, SK