Studium františkánské spirituality

Bratři se podílí na fungování Institutu františkánských studií (IFS). Ten nabízí tříletý studijní program bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.

Všichni máme povolání a poslání ke svatosti. Jinými slovy: růst do podoby Kristovy. To je pravá bohopocta: jít ve šlépějích Ježíše Krista. Svatý František to naplnil do té míry, že se stal obrazem Krista na zemi.

Ať už zvolíme jakýkoli způsob života, máme v daných možnostech naplnit maximum dobra, kterého jsme schopni. Máme-li povolání k celibátu nebo k životu v manželství, vždy jde především o křesťanskou čistotu, tedy o věrnost ve všech jejích podobách. Věrnost Bohu, evangeliu, církvi, řeholi, partnerovi, rodině nebo řeholnímu společenství.

Poslání IFS spočívá tedy v tom,aby mohli posluchači poznat krásu a hloubku františkánské spirituality, aby duch sv. Františka z Assisi přinášel pokoj a dobro celé Církvi i všem lidem dobré vůle.

Více naleznete na stránkách www.frantiskanstvi.cz.

(Text převzatý ze stránek Institutu františkánských studií)