Portréty mučedníků

P. Bedřich Bachstein

Čech, vikář konventu, magistr noviců, muž učený, kazatel (asi 50 let).
Narodil se v jižních Čechách v obci Pěnná, dnes Horní Pěna, nedaleko Jindřichova Hradce. Byl považován za prvního ze skupiny, neboť kvardián Aegidius Smoud byl na cestě z Vídně. Dovedl šest bratří na půdu a zůstal na klenbě kostela, kde byl zabit. Zasáhla ho dvě kopí, jedno do hrudi, druhé do srdce. Mrtvolu shodili otvorem v klenbě doprostřed kostela.

P. Šimon

Francouz, kněz, almužník (asi 30 let).
Ležel v klášterní nemocničce, protože byl zraněn už 12. února dýkou při chození po almužně. Když dav vtrhl do místnosti, jeden člověk ho udeřil kyjem do hlavy, druhý mu vrazil meč do břicha. Věřící později sebrali jeho krev jako relikvii z podušek a pokrývky. Ještě roku 1622 Jeroným Strasser viděl v pražském konventu uchované jeho dřevěné lůžko značně potřísněné krví.

P. Juan Martínez

Vzdělaný Španěl, kontroversista (asi 40 let), sakristán a zpovědník pro Španěly, kteří bydleli v Praze.
Právě dosloužil mši svatou, když dav vtrhl do kostela. Zemřel pravděpodobně jako první, protože vraždění začalo nejprve v kostele. Chtěl odnést a ukrýt hostie ze svatostánku. Snažili se mu vytrhnout ciborium z ruky. Když je nepustil, uťal mu někdo pravou ruku. Pak mu někdo vrazil kopí do zad, až krev pronikla ven a zbarvila kromě spodního oděvu i mešní kasuli. Ta je od roku 1612 uchovávána v klášteře sv. Jeronýma ve Vídni. Juana pak zepředu sekli mečem do hlavy, on pustil ciborium s hostiemi, které dav rozšlapal.

P. Bartoloměj Dalmasoni

Ital, narozený v Ponte S. Pietro, provincie Bergamo, patřil však k české provincii.
Staral se o opravu kostela a konventu. Zemřel zřejmě jako druhý. Zpovídal v kapli Panny Marie, nynější kapli sv. Michala. Ubili ho k smrti býkovci, meči a cepy.

Bratr  Kašpar  Daverio

Ital, narozen 27. dubna 1584 v Busto Arsizio u Varese, vysvěcen na podjáhna roku 1610.
Spolu s dalšími třemi uprchl na kostelní věžičku. Když se objevil první z vrahů, padl na kolena, vrah mu mečem probodl břicho, několika ranami meče ho zabil a mrtvolu vyhodil z věžičky na střechu kostela. Střelci stojící na zahradě uviděli jeho tělo a několika kulemi je zasáhli, zatímco padalo ze střechy na dvůr. V Praze v té době shodou okolností pobýval Kašparův rodný bratr, kupec Camillo Daverio, který potom na hromadě před kostelem mezi zavražděnými poznal svého bratra, stejně jako jáhna Jeronýma.

Bratr Klement

Němec ze Švábska, 18-20 let, student teologie s časnými sliby, teprve nedávno dokončil noviciát, velmi zbožný.
Vyšel na chodbu z velké jídelny, kde připravoval na stoly. Hned jej obklopila skupina násilníků a jeden z nich mu válečnou sekerou rozpoltil hlavu. Byl okamžitě mrtev.

Bratr Jan

Patrně Čech, novic a student.
Ukryl se spolu s dalšími dvěma mladými spolubratry na půdě kostela. Zemřel zasažen dýkou a kyjem. Jeho mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed kostela na dlažbu.

Bratr  Didak  Jan

Pravděpodobně Němec, i když místo jeho původu nejasné. Bratr laik, krejčí.
Spolu s dalšími třemi uprchl na kostelní věžičku, kde byl zabit spolu s bratrem Jakubem. Jeho mrtvolu svrženou na střechu zasáhli více kulemi střelci stojící v zahradě, protože se domnívali, že se řítí ze střechy živý. Mrtvola dopadla z okapu střechy velkým obloukem na nastavená kopí.

Bratr  Emanuel

Zřejmě Čech, novic a student, kuchař.
Chycen spolu s dalšími dvěma spolubratry na půdě kostela. Rdousili je, bodali dýkami, bili palcáty a meči. Jeho mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed kostela na dlažbu.

Bratr  Antonín

Patrně Čech, novic, laik.
Chycen spolu s dalšími dvěma spolubratry na půdě kostela. Rdousili je, bodali dýkami, bili palcáty a meči. Jeho mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed kostela na dlažbu.

Bratr Jan Bodeo neboli Rode

Ital, narozený v Monpiano (Brescia), bratr laik, zahradník a pomocník sakristána.
Skryl se v depozitáři sakristie. Lidé z davu vyvrátili dveře, uchopili ho za nohy a vyvlekli ven k bráně. Pak ho ubili meči, kopími, býkovci a cepy.

Bratr  Kryštof  Zelt

Holanďan, laický bratr, starší kuchař, asi 70 let.
Přišel do pražského kláštera nedávno z Vídně. Několik dní před masakrem předpověděl smrt bratří. Byl zabit na chodbě u dveří do dvora, když nesl dříví do kuchyně. Nejprve mu někdo řeznickou širočinou rozsekl hlavu, pak klesl na dříví, kde ho dobili palcáty.

Bratr Jakub

Němec z Augsburgu, 18-20 let, student teologie s časnými sliby.
Spolu s dalšími dvěma uprchl na kostelní věžičku, kde byl zabit. Mrtvolu vyhodili vrazi na střechu chrámu, zachytila se však na hřebenu a zůstala tam viset. Střelci v zahradě mysleli, že je ještě živý, proto se mnoha střelami z ručnic snažili srazit mrtvolu na zem. Muži ve věžičce také chtěli tělo uvolnit, neměli však kopí a báli se vylézt na střechu, aby nebyli také zabiti. Poslali tedy jednoho na klášterní dvůr, aby sehnal nějaká bidla. Bidly pak svrhli mrtvolu na zem, když už byla provrtána mnoha kulkami. Mrtvola padla na hřbitůvek u sakristie.

Bratr Jeroným z Arese

Ital, šlechtic z rodu baronů z Arese, městečka poblíž Milánu, jáhen (asi 24 let).
Nesnažil se nijak ukrýt, prostě se vkleče modlil v kapličce v prvním patře před sochou Panny Marie. Zde ho zezadu probodli dlouhým mečem, který pronikl ven z prsou. Rodina baronů Arese roku 1740 zaslala postulátorovi procesu blahořečení do Říma výpis z rodinné kroniky.