Podpořit řád

Děkujeme všem, kdo jste letošní rok finančně podpořili náš řád nebo některé naše potřebné lidičky. Díky vám se podařilo vybrat na varhany v Michalské kapli v kostele Panny Marie Sněžné a pomoci několika potřebným lidem. Také se vybralo přes 500tis. na opravu střech nad varhanami a nad Michalskou kaplí (ještě čekáme, jestli se podaří získat letos grant, nebo s opravou počkáme do dalšího roku). Podrobnější zprávu o využití vašich darů pro potřebné jsme zvěřejnili v sekci Pomoc lidem v nouzi. Protože na vás všechny nemáme kontakt, tak vám děkujeme alespoň takto společně a obecně. Kdybyste potřebovali potvrzení o daru církvi kvůli daním, rádi vám ho vystavíme (prosím napište na curia@ofm.cz). Děkujeme i za přátelství a modlitbu a také se za vás pravidelně modlíme!!

Žehnám a přeji vše dobré do Nového roku !!

++ Bratr Jakub Sadílek


Milí přátelé františkánského řádu,

v rámci našeho poslání a služby samozřejmě potřebujeme i finanční prostředky, které využíváme pro údržbu i obnovu nám svěřených historických budov a dalších věcí, pro běžný život provincie, pro formaci našich mladých bratří i pro naši pastorační a evangelizační činnost. Pokud byste nás mohli podpořit i tímto způsobem – finančním darem, uvádíme zde čísla účtů a také účely, na které jsou tyto prostředky používány. Za všechny dary moc děkujeme a na naše dobrodince pamatujeme v modlitbách – ať vám Pán žehná!

Pokud byste chtěli podpořit sociální pomoc, kterou naše provincie zprostředkovává, více informací najdete na odkazu „Pomozme“.

Úmysly a účty:

  • Provoz našeho řádu i pro formační a další aktivity – č. ú. 44741011/0100 (hlavní účet provincie)
  • Podpora našich evangelizačních aktivit, především každoroční evangelizace v některém z větších měst naší země, více na stránkách www.frantiskanskemisie.cz – č. ú. 44741011/0100; v.s. 153.
  • Obnova kláštera v Hájku u Prahy (po zdařilé realizaci záchodů a sprch v přízemí bychom letos bychom krom pokračující opravy omítek rádi realizovali projekt ČOV, topení v druhé části východního křídla na pokojích, zateplení půdy a projekt nové kotelny-předpokládaná cena kolem 3 mil.)  č. ú. 51-110200257/0100.
  • I. fáze rekonstrukce elektřiny v kostele Panny Marie Sněžné ( zpovědní kaple, charitní místnost, projekt rekonstrukce el. v celém kostele, výměna rozvaděče u sakristie, předpokládaná cena: 500 – 700 tis.) – č. ú. 16975777 / 5500 var. symbol: 4444.