Moravská Třebová

V současnosti v klášteře žije kromě šesti bratří ještě zhruba třicet dalších obyvatel. Před několika lety totiž (ostatně jako asi všude v naší republice), jsme jako bratři byli stále častěji konfrontováni naléhavou potřebou nejrůznějších lidí složit někde hlavu. Tito lidé z nejrůznějších důvodů hledali domov. Místo, kde by mohli žít. Jelikož klášter oplýval mnoha místnostmi, do té doby využívanými jen sporadicky na nejrůznější duchovní akce, obnovy, exercicie apod., rozhodli jsme se upřednostnit tuto zřejmou a naléhavou potřebu. Postupně se tedy jednotlivé místnosti zaplňovaly lidmi s nejrůznějšími životními příběhy, které však spojovalo bolestné finále – život bez domova. Až, jakoby pod tlakem stále nových příchozích, jsme řešili otázky, kde se budou noví obyvatelé mýt a jak stravovat a z čeho budeme hradit logicky rychle narůstající provozní náklady. Jak už to bývá, dobrý Bůh nám postupně poslal nejen nejrůznější drobné dárce, kteří viděli o co zde jde, ale i pomocníky, kteří nám pomohli a pomáhají tuto dnes již poměrně velikou a spletitou sociální pomoc realizovat. Stále však se jako bratři snažíme uchovat spíše rodinný charakter našeho soužití s našimi spoluobyvateli kláštera a (nakolik je to možné) bráníme se institucionalizaci toho, co vnímáme spíše jako přirozenou reakci na potřeby v našem okolí. Klášter je již delší dobu zcela zaplněn a tak se ptáme, kdo je nyní na řadě?

Bratři z našeho konventu také spravují farnost Moravskou Třebovou a několik okolních farností.

Kontakt

Řeholní dům Menších bratří v Moravské Třebové
Svitavská 6/5, 570 01 Moravská Třebová
Tel.: 731 697 099
E-mail: trebova (zavináč) ofm.cz
www.farnostmoravskatrebova.cz

(foto: SchiDD, Creative Commons – výřez)

Bratři v domě

JménoNarozenFunkce
Cyprián Marek Bobák1967vikář konventu, administrátor ve Starém Městě a Boršov, farní vikář v MT
Eliáš Tomáš Paseka1979kvardián, administrátor M. Třebová
Masseo František Smetana1954
Mojžíš Jan Wawrzinek1968pastorační asistent
Pavel Vnenk1968
Šimon Jakub Růžička1983jáhen v MT, zodpovědný za lidi na okraji v domě MT

Něco z historie

Do Moravské Třebové povolal františkány hrabě Karel Eusebius z Lichtensteina r. 1678. Kostel i klášter si vystavěli bratři sami za pomoci měšťanů a okolních věřících. Byl vysvěcen 1. srpna 1689 ke cti sv. Josefa. Protože se nalézal v tzv. Sudetském území, byl r. 1938 vlivem politického tlaku Třetí říše spolu s jinými pěti konventy oddělen od Svatováclavské provincie a stal se součástí nezávislého Sudetského komisariátu. Ačkoliv P. Petr Mangold správce tohoto komisariátu, původem z bavorské provincie, byl nacisty zatčen a zemřel r. 1942 v Dachau, byli bratři po válce odsunuti a klášter jen s obtížemi obsazen z vnitrozemí bratry Františkem Maráškem a Kajetánem Šimčíkem. V r. 1950 byl klášter zlikvidován Státní bezpečností.

V únoru 1990 převzali bratři farnost Moravská Třebová i s okolními farnostmi. Prozatímně bydleli na faře. V roce 1991 byla navrácená část kláštera opravena a v listopadu 1992 se do ní bratři přestěhovali. Klášter byl určen pro noviciát, tak jako kdysi, ale v roce 2003 byl přemístěn do Trnavy.