Klarisky

Řád klarisek vznikl v Itálii roku 1212. Tehdy se osmnáctiletá Klára z Assisi rozhodla následovat příklad svého rodáka Františka a jeho druhů. Tajně opustila bohatý rodičovský dům a z rukou sv. Františka přijala chudý oděv. Po krátkém pobytu u benediktinek se usadila v klášteře u sv. Damiána. Brzy se k ní připojily další dívky, mezi nimi i její dvě rodné sestry Anežka a Beatrice a po smrti otce i její matka Hortulana.

My, klarisky, žijeme v odloučenosti v klauzuře našeho kláštera, kam nikdo jiný nemá přístup. Tento prostor ticha a modlitby opouštíme jen když je to nutné. Nemáme tedy ani žádnou apoštolskou či charitativní činnost. Bůh nás svedl dohromady jedině proto, abychom ho hledaly a snažily se zůstat ponořeny v modlitbě. To je naše zvláštní misie uvnitř církve. Lze ji pochopit jedině v živé víře ve výkupnou sílu modlitby a oběti v jednotě s Kristem.