Liberec

Kontakt

Dům bratří v Liberci – Ruprechticích

U kostela sv. Antonína Paduánského

Vrchlického 81

460 14 Liberec 14 – Ruprechtice

Tel.: 485 121 293

WWW farnosti: http://farnostruprechtice.cz/

(foto: Hana Kubíková, Creative Commons – výřez)

Bratři v domě

JménoNarozenFunkce
Antonín Pavel Kejdana1932
Bartoloměj Pavel Černý1971
Felix Stanislav Slouka1948tisk
Jeroným František Jurkafarář Liberec-Ruprechtice, kvardián
Bernard Ondřej Mléčka1980

Něco z historie

Dům v Liberci je duchovním pokračováním kláštera v Hejnicích, založeného 1690 při tehdy slavném poutním místě Matky Boží. V roce 1969 se bratřím podařilo přechodně usadit v Hejnicích a rovněž ve Vrchlabí (jako pokračování kláštera v Hostinném), odtamtud však byli po roce vypuzeni a pod ochranou litoměřického biskupa Štěpána Trochty se usadili v Liberci a po okolních farnostech. V roce 1972 byl zakoupen první dům U Pelikána ve středu města, který se až do roku 1990 stal hlavním studijním střediskem provincie; dům byl předmětem zvláštní pozornosti bezpečnostních orgánů, prodělal třikrát domovní prohlídku, celkem bylo v Liberci zatčeno a souzeno 5 bratří. Postupně byly koupeny další domy, z nich zůstal dům v Ruprechticích nazvaný U sv. Damiána, pořízený s výhledem v budoucnosti odtud administrovat sousední uzavřený kostel sv. Antonína Paduánského; ten byl skutečně v létech 1992-1994 renovován a v předvečer svého patrocinia 12. 6. 1994 slavnostně posvěcen biskupem Josefem Kouklem. Provinční kapitula v roce 2012 rozhodla opustit i dům U Pelikána, takže Ruprechtický dům zůstal posledním františkánským domem provincie.