Podpořit řád

Milí přátelé františkánského řádu,

v rámci našeho poslání a služby samozřejmě potřebujeme i finanční prostředky, které využíváme pro údržbu i obnovu nám svěřených historických budov a dalších věcí, pro běžný život provincie, pro formaci našich mladých bratří i pro naši pastorační a evangelizační činnost. Pokud byste nás mohli podpořit i tímto způsobem – finančním darem, uvádíme zde čísla účtů a také účely, na které jsou tyto prostředky používány. Za všechny dary moc děkujeme a na naše dobrodince pamatujeme v modlitbách – ať vám Pán žehná!

Pokud byste chtěli podpořit sociální pomoc, kterou naše provincie zprostředkovává, více informací najdete na odkazu „Pomozme“.

Úmysly a účty:

  • Provoz našeho řádu i pro formační a další aktivity – č. ú. 44741011/0100 (hlavní účet provincie)
  • Podpora našich evangelizačních aktivit, především každoroční evangelizace v některém z větších měst naší země, více na stránkách www.frantiskanskemisie.cz – č. ú. 44741011/0100; v.s. 153.
  • Dokončení našeho „Domu přijetí“ a přilehlé zahrady v Liberci-Ruprechticích – č. ú. 44741011/0100; v.s. 1224.
  • Obnova kláštera v Hájku u Prahy, více informací na hajek.ofm.cz – č. ú. 510-110200257/0100.
  • Pomozte postavit varhany XIV pražských mučedníků – č. ú. 16975777 / 5500.

Pomozte, prosím, postavit varhany XIV pražských mučedníků

Návrh varhan

V boční kapli sv. Michala kostela Panny Marie sněžné v Praze, v níž jsou uloženy ostatky blahoslavených Čtrnácti pražských mučedníků, se nacházely malé varhany z 19. století, které byly ve velmi špatném technickém stavu. V rámci příprav beatifikace našich umučených bratří, a s tím souvisejících oprav kaple v roce 2012, bylo rozhodnuto o odstranění tohoto již nevyhovujícího nástroje a jeho nahrazení novým. Ten by měl důstojně sloužit liturgickým i mimoliturgickým potřebám poutního místa a ve své podstatě jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Při hledání spojnice mezi současností a dobou těchto tragických událostí jsme jako vzor zvolili typ pozdně renesančního italského nástroje. Varhany pro české země sice značně netypické, ale charakterizující dobu a provenienci těchto umučených františkánů. Nástroj, který se pro italskou zpěvnost svých hlasů stane důstojnou připomínkou čtrnácti menších bratří od Panny Marie Sněžné.

Návrh varhan

Výtvarné pojetí varhanní skříně navrhl a malbu Čtrnácti pražských mučedníků provede výtvarník Milivoj Husák. Vlastní realizace nástroje byla svěřena renomované varhanářské firmě Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Za realizační tým

Martin Šmíd, ředitel kůru při kostele Panny Marie Sněžné

Jakub František Sadílek ofm, Provinční ministr františkánů

Celková předpokládaná částka na varhany je 3,5 mil. korun. Již jsme zaplatili zálohu za první z pěti etap firmě Kánský – Brachtl 186 642,50 Kč. K 24. únoru máme na účtu částku 688 000,04 Kč. V průběhu několika nejbližších měsíců by měla být instalována skříň na varhany s uměleckým designem od Milivoje Husáka a schodiště k varhanům. Tím bude dokončena první etapa.

Moc děkujeme za všechny dary a i nadále budeme vděčni za jakoukoli vámi poskytnutou částku i za modlitbu za zdar tohoto díla.

č. ú.: 16975777 / 5500 (transparentní účet u Reiffeisen bank)

Informace o dispozici varhan zde.