• Postní obnova pro mladé

  Zahledět se do Krista, 13.-15.3.2020  Více

 • 48 hodin františkánem

  15. – 17. května 2020  Více

 • Ministrantská brigáda

  17. - 19. dubna 2020  Více

Výstava o P. Petrovi Pavlíčkovi OFM

Od 27.2. do 13.4. 2020 bude v Praze k vidění jedinečná výstava svého druhu o životě a odkazu P. Petra Pavlíčka OFM, zakladatele celosvětového Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. V roce 2000 byl zahájen proces Pavlíčkova blahořečení.

Úno 21, 2020 Admin

Zveme mladé lidi na pěší pouť do Hájku

Zveme mladé lidi k prožití společných chvil i setkání s Bohem během pěší pouti do Hájku. Akce proběhne 28.7. – 1.8.2020.

Úno 17, 2020 Admin

Fotky ze slavnosti pražských mučedníků

V sobotu 15. února 2020 jsme si připomněli výročí našich pražských mučedníků, jejich věrnost až do krajnosti. Pamatovali jsme také na ty, kdo pro víru trpí dnes.

Úno 17, 2020 Admin

Rychlé odkazy

Povolání

O povolání do řádu Menších bratří - františkánů.

Život sv. Františka z Assisi

Sv. František ukazuje bratřím způsob, jak konkrétně žít evangelium.

Modlitby sv. Františka

„Nemodlil se jen jako celý člověk, spíše se celý stával modlitbou.“

Světci

Svatí jsou nám nejen příkladem, ale i skutečným pomocníky na cestě.

Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.