Oslava 10. výročí blahořečení 14 pražských mučedníků

Datum: 17.10.2022
Error: please reset time.
Místo konání: Kostel a klášter u Panny Marie Sněžné, Praha

V pondělí 17. října 2022 od 18 hodin proběhne v pražském kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) oslava desátého výročí blahořečení 14 pražských mučedníků. Mši sv. bude sloužit generální ministr Řádu menších bratří (františkánů) br. Massimo Fusarelli OFM.

Po mši bude následovat pobožnost u hrobu umučených bratří a poté v kostele krátké divadelní představení o 14 mučednících. Událost bude zakončena setkáním v refektáři přilehlého kláštera, kde bude také možné si koupit památeční knihu o tvorbě relikviáře pražských mučedníků. V ambitech kláštera budou moci návštěvníci zhlédnout výstavu kreseb br. Benedikta Holoty OFM.

Srdečně zveme 🙂

Na výročí je možné se připravit modlitbou novény, kterou naleznete na stránce www.ofm.cz/novena.

Pražští mučedníci jsou bratři františkáni, kteří přišli roku 1604 do trosek kláštera u Panny Sněžné v Praze. Pocházeli z Česka i různých evropských národů. Během vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli na masopustní úterý 15. února 1611 povražděni pražskou lůzou. Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno dne 13. 10. 2012 při slavnostní mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.