Spiritualita / Svatí

Svatý bezdomovec Benedikt Josef Labre

Františkánský terciář sv. Benedikt Josef Labre je patronem lidí bez domova a poutníků. Sám žil na římských ulicích mnoho let. Na tohoto světce se můžeme obracet nejen s prosbou o pomoc pro nás, ale i pro všechny, kdo nemají domov. Světec nám také ukazuje, že ke svatosti není potřeba mít žádné zvláštní schopnosti. 

Číst dále….

Transitus sv. otce Františka

Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem 3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány Kristova umučení – stigmata.

Číst dále….

Svatý Antonín z Padovy, 13. června

Svatý Antonín Paduánský patří bezpochyby mezi nejznámější světce a františkány. Jeho socha zdobí bezpočet kostelů. Život tohoto portugalského bratra, který se ukončil v pouhých 36 letech, byl plný nečekaných zvratů: k františkánům jej přivedla bouře na moři, ke kázání se dostal náhodou… Začtěme se do tohoto pozoruhodného života světce, který je patronem zamilovaných, cestujících, ztracených věcí, i ve všech potřebách.

Číst dále….
Bernardin Sienský

20. května – sv. Bernardin Sienský

V mnoha kostelech i na obrazech nacházíme slunce, ve kterém je napsané IHS, první tři řecká písmena jména Ježíš. Málokdo ví, že toto slunce rozšířil po Evropě již v 15. století řeholník sv. Bernardin Sienský. Ve františkánském kalendáři si jej připomínáme 20. května.

Číst dále….

Brzy bude blahořečeno 8 františkánů, mučedníků komunismu

Brzy bude blahořečen františkánský arcibiskup Vinçenc Prennushi a 37 druhů, kteří zemřeli mučednickou smrtí za komunistického režimu v Albánii. Mezi světci je ještě sedm dalších duchovních synů sv. Františka. Papež schválil tento týden vydání příslušných dekretů o mučednické smrti.

Číst dále….

Transitus sv. Františka, 3. října

Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem 3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány Kristova umučení – stigmata. Na památku smrti svatého Otce Františka se 3. října večer scházejí františkáni na celém světě ke společnému uctění této události. Tato malá slavnost se nazývá „Transitus“ (Přechod), neboť je to okamžik přechodu sv. Františka z této pozemské pouti do věčné vlasti.

Číst dále….

Odpuštění z Assisi. Slavnost Porciunkuly – 2. srpna

Jedné noci roku 1216 byl František ponořen do modlitby a kontemplace v kostelíku Porciunkuli, když náhle kostelík zaplavilo velmi živé světlo a František spatřil nad oltářem Krista oděného světlem a po jeho pravici jeho Nejsvětější Matku, obklopené množstvím andělů.

Číst dále….

Čtrnáct pražských mučedníků

13. října 2012 byli v Praze blahořečeni bratři z pražského konventu u Panny Marie Sněžné, kteří byli zavražděni roku 1611. Jejich hrob je stále vyhledávaným poutním místem.

Číst dále….

Cimabue - Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření. Připomeňme si, co nám o tom říká např. první Františkùv životopisec Tomáš Celano:

„Síla lásky z něho udělala bratra všech tvorů. Proto se nelze divit, že ho Kristova láska učinila ještě víc bratrem těch, do jejichž duše vtiskl Stvořitel svůj obraz.“ 

Číst dále….