Spiritualita / Svatí

Transitus sv. Františka, 3. října

Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem 3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány Kristova umučení – stigmata. Na památku smrti svatého Otce Františka se 3. října večer scházejí františkáni na celém světě ke společnému uctění této události. Tato malá slavnost se nazývá „Transitus“ (Přechod), neboť je to okamžik přechodu sv. Františka z této pozemské pouti do věčné vlasti.

Číst dále….

Odpuštění z Assisi. Slavnost Porciunkuly – 2. srpna

Jedné noci roku 1216 byl František ponořen do modlitby a kontemplace v kostelíku Porciunkuli, když náhle kostelík zaplavilo velmi živé světlo a František spatřil nad oltářem Krista oděného světlem a po jeho pravici jeho Nejsvětější Matku, obklopené množstvím andělů.

Číst dále….

Čtrnáct pražských mučedníků

13. října 2012 byli v Praze blahořečeni bratři z pražského konventu u Panny Marie Sněžné, kteří byli zavražděni roku 1611. Jejich hrob je stále vyhledávaným poutním místem.

Číst dále….

Cimabue - Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření. Připomeňme si, co nám o tom říká např. první Františkùv životopisec Tomáš Celano:

„Síla lásky z něho udělala bratra všech tvorů. Proto se nelze divit, že ho Kristova láska učinila ještě víc bratrem těch, do jejichž duše vtiskl Stvořitel svůj obraz.“ 

Číst dále….