Brzy bude blahořečeno 8 františkánů, mučedníků komunismu

Brzy bude blahořečen františkánský arcibiskup Vinçenc Prennushi a 37 druhů, kteří zemřeli mučednickou smrtí za komunistického režimu v Albánii. Mezi světci je ještě sedm dalších duchovních synů sv. Františka. Papež schválil tento týden vydání příslušných dekretů o mučednické smrti.

„Více světla.“ To byla poslední slova františkána a albánského arcibiskupa Vinçence Prennushiho, který byl uvězněn a zemřel proto, že nepřijal komunistický návrh na vytvoření albánské národní církve, oddělené od Říma.

Zemřel 19. března 1949 ve vězeňské cele, položen na vlhkou zemi a bez obuvi, podobně jako sv. František, jehož byl duchovním synem. Jeho ostatky se nyní nacházejí v konkatedrále sv. Lucie v Drači, kde působil v letech 1940-1949 jako arcibiskup.

Prennushi je nyní v čele seznamu albánských mučedníků, kteří budou brzy prohlášení za blahoslavené. Papež František tento týden schválil příslušné dekrety. Mučedníci zabiti v letech 1945-1974 za komunistické totality mají každý svůj příběh utrpení.

Na seznamu se nachází i sedm dalších františkánů, již byli pro svou víru zastřeleni nebo zemřeli ve vězení. Nalezneme zde dále dva faráře konkatedrály sv. Lucie: P. Antona Zogaje, zastřeleného u Draše, a P. Jula Bonatiho, zavřeného v posledních letech do ústavu pro choromyslné. Mezi mučedníky jsou i laici. Jediná žena, Marie Tuci, byla kandidátkou řeholního života a zemřela po mučení, když ji uzavřeli do pytle s kočkou, která jí škrábala tělo.

„Kolik křesťanů se nesklonilo před výhrůžkami, avšak pokračovali bez váhání na cestě, již započali,“ prohlásil papež František během své cesty do Albánie v roce 2014. Při té příležitosti nazval místní obyvatele „lidem mučedníků“.

Svět obletěly také záběry setkání papeže s diecézním knězem P. Ernestem Simonim. Tento kněz byl 28 let vystaven věznění, mučení a nuceným pracím. Kněz však svým mučitelům odpustil a vzýval nad nimi Boží milosrdenství.

Pronásledování členů náboženských institucí začalo v Albánii po roce 1945, kdy se moci ujali komunisté. V roce 1967 byl do ústavy vložen článek, podle něhož „stát neuznává žádné náboženství a podporuje a uskutečňuje ateistickou propagandu, aby vštípil vědecký materialistický světový názor“.

4.Martiri-ofm

(převzato z webu církev.cz, nadpis a úvod vlastní; zdroj: SIR, Tempi, ofm.org)