Jiří Zajíc: Cena věrnosti

Populárně-naučná, velmi čtivým způsobem napsaná knížka představující událost zavraždění Čtrnácti pražských mučedníků, zasazenou do širšího historického kontextu vlády Rudolfa II., s mnoha zajímavými detaily. Autor se v ní také zamýšlí nad významem věrnosti pro tehdejšího člověka i člověka dneška. Konkrétně pak tuto věrnost dokládá postojem umučených františkánů.