Pražští mučedníci/ Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenů

Kniha se skládá ze dvou částí. První je spis „Pražští mučedníci“ od Klementa Minaříka OFM (1883-1971). Druhou částí je malá antologie sestavená Petrem Regalátem Benešem OFM. Antologie je tvořena úryvky z pramenů, překlady hlavních svědectví o františkánských mučednících ze 17. století a také text o osudech jednoho z hlavních viníků vraždění, Matouše Hovorčovského.