A.R.P. Metoděj Řezníček († 14.6.1970)

(Jihlava) Provinční ministr, pohřben tamtéž.