P. Leo Barabáš († 4.9.1990)

(Řím v Antonianu) Lektor filosofie, sekretář v koleji sv. Antonína, jubilant slibů.