R.P. Cyril Kadlec († 6.7.1974)

(Praha, v Krčské nemocnici) Doktor kanonického práva, první farář u svaté Anežky České na Spořilově, pohřben na Bohdalci.