R.P. Dominik Jirků († 8.11.1986)

(Hrusice u Senohrab v charitním domě) Farář na různýc Hrusice u Senohrab v charitním domě Farář na různých místech, snášel trpělivě těžkou nemoc, pohřben na Břevnově.h místech, snášel trpělivě těžkou nemoc, pohřben na Břevnově.