P. Aleš Vojtěch Zlámal († 11.10.2002)

(Uherské Hradiště) Zemřel ve věku 78 let, provinciál, jedna z velkých postav ilegálního života naší provincie v době totality, vězněn, zasloužil se o obnovu našich komunit v Českoslovenku, toužil po misii v Sovětském svazu, po r.1989 zakladatel a kvardián misie v Kazachstánu – Alma Atě, v posledních letech žil v pozorné péči bratří v Uherském Hradišti, kde také zemřel, jubilant slibů a kněžství, pohřben na Olšanech.