P. Bartoloměj Kolek († 31.1.1993)

(Choryně) U Mil.sester svatého Kříže, v době pronásledování lektor teologie tajného studia, pohřben ve Vlčnově.