P. Bedřich František Smištík († 20.3.2008)

(„Na Laudoně“ u Lanškrouna) P. Bedřich František Smištík. Do řádu františkánů vstoupil v roce 1943. V roce 1949 přijal kněžské svěcení a již rok na to byl při záboru klášterů internován. V komunistických internačních táborech a následně také ve vězení takto strávil přibližně 6 let života. Po propuštění nedostal státní souhlas k duchovní službě. Pracoval několik let v dělnických profesích. Později nastoupil jako údržbář k sestrám Nejsvětější svátosti „Na Laudoně“ u Lanškrouna, kterým zároveň poskytoval duchovní službu. V této službě vytrval až do své smrti po více než 50 let.