P. František Marášek († 18.5.1991)

(Moravská Třebová) Provinční ministr naší provincie, velmi se zasloužil o její obnovu, zemřel náhlou smrtí, pochován ve Vlčnově.