P. František Saleský Josef Chytil († 20.12.2000)

(Šternberk, v nemocnici) Do řádu vstoupil v r. 1947 v Kadani, za totalitního režimu byl 7 let internován a mezitím v r.1951 složil slavné sliby, kněžské svěcení přijal r.1968 v Praze, žil ve velmi strohých podmínkách v Roztokách u Prahy, obětavý zpovědník, pochován v Cholině na Olomoucku.