P. Jan Donát Žilinský († 8.4.2009)

(Valašské Meziříčí) Narodil se 16. května 1923 v Poličné. Věčné sliby v řádu svatého Františka složil 10. dubna 1948. Kněžské svěcení přijal 29.6. 1949 v Praze. Jako kaplan působil krátce v Hejnicích. V padesátých letech pobýval pět let v internačních táborech v Oseku a v Želivi. Poté se vrátil domů do Poličné a pracoval jako klempíř. Od roku 1987 opět vypomáhal v pastoraci ve farnosti a v děkanátu Valašské Meziříčí.