P. Jan Evangelista Urban († 7.1.1991)

(Nespeky) Doktor filosofie, provinční ministr, roku 1950 odsouzen režimem na 14 let, zakladatel Studia Catholica a Apoštolátu III. řádu, velmi zasloužilý o naši provincii, budovatel Colegia Sv. Antonína pro výchovu serafického dorostu, pohřben ve Staré Boleslavi.