P. Pavel Jiří Pokorný († 30.7.2009)

(Stará Boleslav) Narodil se 24. dubna 1927 v Praze. Po maturitě v roce 1948 vstoupil do františkánského řádu a kněžské svěcení přijal v Litoměřicích v roce 1950. V roce 1952 byl za tzv. tvoření protistátních skupin s bohoslovci odsouzen k trestu deseti let vězení, následně v roce 1961 k dalším šesti letům vězení. V roce 1968 byl pověřen duchovním vedením sester OSF v Domově důchodců ve Vratislavicích nad Nisou a o dva roky později nastoupil do duchovní správy jako kaplan ve Vejprtech. Po kněžské službě v pohraničních farnostech přichází v roce 1981 jako administrátor do Radnic, kde zůstává i po zřízení plzeňské diecéze až do své smrti. V roce 1993 byl ustanoven vikářem rokycanského vikariátu a tuto službu vykonával do roku 2001. Zemřel 30. 7. 2009 v Charitním domově pro duchovní ve Staré Boleslavi.