P. Prokop Eduard Trykar ( † 17.8.2006)

(Stará Boleslav, kněžský domov) Zemřel ve věku 76 let. Do roku 1989 vykonával svou kněžskou službu bez možnosti veřejného působení. Pak pomáhal ve farní službě a sloužil mnoha ženským řeholním společenstvím. Zemřel po dlouhotrvající nemoci. Pohřben na Olšanech.