P. Šimon Jaroslav Zuska († 11.12.2009)

(Onteniente, Španělsko) P. Šimon Jaroslav Zuska, ve věku 91 let, po komunistickém převratu v r.1948 uprchl na západ a více než 50 let pobýval ve valencijské provincii, kde působil jako vychovatel a učitel. Jako komisař Svaté země konal 25 let poutě na svatá místa, pracoval také jako provinční sekretář. Na začátku 50. let nalezl v Escorialu ostatky sv. Anežky. V době totality pomáhal pronásledovaným bratřím, po r. 1990 často naši provincii navštěvoval, povzbuzoval bratry. Jubilant slibů a kněžství, senior provincie. Zemřel v domě valencijské provincie pro nemocné, pohřben druhého dne do hrobu bratří v Onteniente.