P. Vojtěch Jan Marek († 16.2.2011)

(Uherské Hradiště) Br. Vojtěch Jan Marek se narodil 9.10.1924 ve Štramberku (okr. Nový Jičín). Pocházel ze sedmi dětí a po zabrání Sudet se přestěhoval do Votic s úmyslem vstoupit do františkánského řádu. Do noviciátu v Hájku nastoupil v roce 1944. Po záboru klášterů v roce 1950 byl internován v Hejnicích a Bohosudově. Poté byl převelen k PTP, kde byl v roce 1952 tajně vysvěcen na kněze. Tato skutečnost ovšem vyšla najevo, takže byl 8.5. 1953 zatčen a po brutálních vyšetřováních odsouzen na 4 roky žaláře. Po vystřídání více zaměstnání byl činný v duchovní službě až od 70. let – postupně v Charvátech, Lutnéřovicích, a ve Velké Štáhle – Václavově – Břidličné. Po revoluci působil ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde se stal iniciátorem stavby kostela sv. Ducha. Poslední léta života strávil v konventu v Uherském Hradišti. Byl velice oblíbený zejména pro svoji laskavost a mírnost. Nechť jeho duše pro milosrdenství Boží odpočívá ve svatém pokoji!