Malý odkaz sv. Františka (1226)

Napiš, že všem svým bratřím žehnám, těm, kteří jsou nyní v řádu, i těm, kteří v něm budou až do konce světa.

A poněvadž pro svou slabost a bolesti nemohu mnoho mluvit, chci všem nynějším i budoucím bratřím objasnit, co mám na mysli a co chci, krátce ve třech větách, totiž:

aby se na znamení mé památky, mého požehnání a naší jednoty stále měli rádi, jako já jsem je miloval a mám je rád;

aby vždy zachovali věrnost naší Paní chudobě a milovali ji;

a aby byli vždy poddáni představeným a všem duchovním svaté matky církve a byli ochotni jim sloužit.

(ilustrační foto: Antonio Conotti, Flickr, Creative Commons 2.0)