Františkánská obnova pro mladé

Při františkánských obnovách se mohou mladí blíže setkat s Kristem, okusit jej skrze modlitbu nebo přímluvu i modlitbu za uzdravení a prohloubit si nějaké téma, které je v jejich životě aktuální.

Podrobnosti jsou na plakátku.

plakátek