Papež nečekaně zavítal na místo prvních jesliček sv. Františka

Nečekaný pohled se naskytl představenému františkánského kláštera v Grecciu, když před branou uviděl papeže Františka. V pondělí odpoledne navštívil Svatý otec místa, kde před osmi sty lety připravil sv. František první jesličky. „Biskup mi dal vědět, že v těchto vánočních dnech by bylo dobré se přijít pomodlit do Greccia, tak jsem se přišel pomodlit“ vysvětlil důvod své návštěvy papež, který přijel jako obvykle ve svém malém Fordu Focus.

S místními františkány navštívili jeskyni jesliček, dále místo, na kterém spával sv. František i celu sv. Bonaventury. V přilehlém prostoru vedle kostela se setkal s náhodnými poutníky a poprosil je o modlitbu. Do návštěvní knihy napsal: „Děkuji Pánu za tuto radost a prosím ho, aby požehnal církev, rietského biskupa, řeholní bratry, věřící, a aby nám pomohl objevil hvězdu a hledat dítě.“

Papež v tichosti stál a hleděl na fresku

„Nekrásnější bylo, když František políbil oltář, kde každé ráno slavíme eucharistii. Bylo to velmi dojemné gesto,“ svěřil se později bratr Alfredo. Místo prvních jesliček podle místního biskupa na papeže velmi zapůsobilo: „Papeže zaujalo toto místo na periferii a velmi intenzivně prožíval setkání se starobylým prostorem, když několik okamžiků zůstal v tichosti stát před středověkou freskou znázorňující sv. Františka vedle Panny Marie, jež kojí dítě Ježíše. Papež dlouho zůstal v tichosti a hleděl na tuto fresku,“ řekl Mons. Domenico Pompilli.

Objevit znamení, která vedou k nějakému kroku

Právě biskup města Rieti také zařídil druhé nečekané setkání papeže – se zhruba sto padesáti mladými, kteří se v Grecciu účastnili diecézního setkání. Když jim organizátoři v jednu chvíli řekli, aby si vypnuli telefony a čekali na překvapení, zřejmě nikoho nenapadlo, že se ve dveřích objeví papež František.

Po vřelém přivítání hovořil František k mladým o dvou znameních, která provázela narození Ježíše: betlémská hvězda a dítě položené v jeslích.

Podobně jako jediná hvězda mezi tisíci jinými hvězdami přiměla mudrce, aby opustili všechno a vydali se hledat Ježíše, i v životě křesťana jsou znamení, „která nás volají, abychom udělali něco dobrého, abychom se vydali na nějakou cestu, učinili rozhodnutí,“ řekl papež. Přítomné proto vyzval, aby „prosili Boha o milost objevení ‚hvězdy‘, kterou mi ukazuje Bůh, protože tato hvězda mě povede k Ježíši“.

K betlémské jeskyni došel také pastýř, kterému anděl oznámil, že uvidí dítě položené do jeslí. Podle papeže Františka toto znamení ukazuje, jak se Bůh ponížil, „aby byl jako my, aby kráčel před námi“. Svou maličkostí a pokorou se Bůh staví proti pýše a proti přesvědčení že si člověk vystačí sám. Mírnost dítěte je proto „dalším znamením, které nás vede k otázce: Je můj život životem mírným, pokorným, který před druhými nechodí s nosem nahoru, není pyšný?“

„Ať váš život stále doprovází tato dvě znamení, která jsou Božím darem“ ukončil krátký proslov papež. „Ať vám nechybí ‚hvězda‘ a nechybí vám ani pokora objevit Ježíše v maličkých, chudých, pokorných, v těch, kdo jsou společností i vlastním životem skartováni.“

(zdroj: ZENIT, news.va; foto: Randy OHC, Creative Commons)