Dopis od kardinála Giovanniho Coppy

V těchto dnech k nám přišel velmi milý dopis od kardinála Giovanniho Coppy, který v ČR působil mnoho let. Psán je češtinou a rádi bychom se s vámi o něj podělili.

Z Vatikánu, 15. ledna 2016

Nejdůstojnější otcové a milí farníci sv. Marie Sněžné v Praze,

děkuji Vám za laskavé blahopřání, také pro mne k 90. výročí let. Pán Bůh požehnej a dávej všechny dary. Modlete se za mne u Panny Marie Sněžné: potřebuji její moc, už jsem tak starý jako Metuzalém.

Vzpomínám vždycky s láskou a přeji Vám všechny Boží dary.

Váž Giovanni kard. Coppa

Požehnaný rok 2016!!!

Giovanni Coppa