petr alkantara houška
petr alkantara houška

Petr Alkantara František Houška (1937-2016)

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš spolubratr P. Petr Alkantara František Houška OFM dovršil svůj život na Popeleční středu 10. února 2016, krátce před 405. výročím smrti bl. Čtrnácti pražských mučedníků. Za jeho život poděkujeme při zádušní mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné v Praze ve čtvrtek 18. února 2016 v 10 hod. Poté bude uložen do hrobu bratří na hřbitově Na Bohdalci.

Narodil se v Plzni, kde absolvoval i středoškolská studia. Poté vystudoval na katolické teologické fakultě přemístěné po nástupu totalitního režimu do Litoměřic. Kněžské svěcení přijal 26. června 1960. Po krátkém obrození církevního života let 1968-69 už v době nastupující normalizace vstoupil do františkánského řádu, kde složil první sliby 15. října 1971 a věčné sliby 15. října 1974. Jako kněz působil v několika farnostech, hlavně ve Zvoleněvsi a Velvarech. Vždy se věnoval historii, zvláště na poli českého františkánství, v 70. letech vyučoval církevní dějiny na tajném františkánském studiu. Po obnově řeholního života pobýval také ve františkánských konventech v Moravské Třebové a v Praze. V 90. letech se velmi zasloužil o obnovu a zásadní posun beatifikačního procesu Čtrnácti pražských mučedníků, jimž se léta s velkou láskou věnoval a byl jmenován vicepostulátorem kauzy. V Praze pak v rámci svých možností působil a vypomáhal ve farnostech sv. Ludmily a v Michli a Krči. Od roku 2012 až do své smrti pobýval v kněžském domově ve Staré Boleslavi v péči sester sv. Vincence de Paul.

alkantara parte