Ocenění pro P. Floriána Štětinu OFM

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocení za celoživotní věrnou kněžskou a řeholní službu 21. května 2016 stříbrnou medailí sv. Jana Nepomuckého františkána P. Floriána Štětinu OFM, který loni oslavil svých 90 let.

„P. Florián je člověk, který si v padesátých letech odseděl spousty let v komunistickém vězení a na Benešovsku místo kněžské služby pracoval v pivovaře a cementárně. Když mu potom v 70. letech při rehabilitaci vrátili státní souhlas, sloužil věrně lidem v našem kraji – v Postupicích a Chotýšanech. Lidé tam na něj rádi vzpomínají. Ještě do letošních Vánoc sloužil pravidelně mši svatou v Ostředku,“ vypráví okrskový vikář P. Martin Janata a dodává: „Je to laskavý člověk, který dobrotou svého srdce a úsměvem získával lidi. Rád se s nimi setkával.“

P. Florián Štětina OFM se narodil 23. prosince 1925 v Čeňovicích. Po studiích přijal 20. června 1948 kněžské svěcení. V padesátých letech nemohl vykonávat kněžskou službu, byl vězněn a pracoval v dělnických profesích. Od roku 1969 působil jako administrátor a farář na Benešovsku, zejména v Chotýšanech a Postupicích. Od roku 2009 ještě donedávna byl výpomocným duchovním v Bystřici u Benešova a rektorem v zámecké kapli sv. Jana Nepomuckého v Ostředku. V současné době žije v Čeňkovicích, kam za ním pražský arcibiskup zavítá.

(převzato ze stránek apha.cz, Aleš Pištora; foto: OFM)