P. Jan Antonín Podlaha (+11.10.2016)

(Moravská Třebová) Do řádu vstoupil v roce 1942, tři roky byl na nucených pracích v Říši. V roce 1949 byl vysvěcen na kněze a a vzápětí byl bolševickým režimem poslán na tři roky k PTP a na dva roky do vězení, pak 13 let pracoval jako dělník. Od r. 1968 působil jako duchovní u sester v Černožicích a ve Slatiňanech a pak 30 let jako farář v Sopotech u Chotěboře. Byl mystik a znalec sv. Pavla. Od července 2010 žil v komunitě v M. Třebové. Zemřel v pozorné péči bratří v třebovském klášteře. Byl jubilantem slibů a kněžství a seniorem provincie. Zemřel ve věku 95 let, pohřben v Moravské Třebové.