Přejeme požehnané Vánoce i Nový rok

Přejeme pokojné Vánoce a Boží požehnání do Nového roku.